a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Trnavský kraj

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Galanta
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Veľký Grob kaštieľ

Kaštieľ bol postavený v druhej polovici 17. storočia. Súčasnými majiteľmi kaštieľa je rodina Turcárovcov.

 

 

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Veľký Meder kaštieľ

Kaštieľ patril grófskej rodine Kálnokyovcov, ktorý ho dali postaviť v 19. storočí. Kaštieľ bol niekoľko krát prestavovaný. V súčasnosti sa nevyužíva a chátra. Majitelia chcú kaštieľ predať.


 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Veľký Meder kúria

Kúria bola postavená v 2. polovici 19. storočia. V súčasnosti je rekonštruovaná. Bola uspôsobená pre potreby hotelového zariadenia.

 

 

Voderady kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Voderady kaštieľ

Kaštieľ bol postavený v polovici 18. storočia v neskorobarokovom slohu. Majiteľmi boli Zičiovci. V rokoch 1860 až 1870 sa uskutočnila prestavba. Kaštieľ nadobudol  dnešný vzhľad, ktorý pripomína empírové stavby. Kaštieľ sa využíval ako stredná škola poľnohospodárska a potravinárska. V súčasnosti sa nevyužíva, chátra.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Vojka nad Dunajom kaštieľ zbúraný

Kaštieľ bol postavený v prvej polovici 19. storočia v klasicistickom slohu. V 60. rokoch 20. storočia bol zbúraný.


 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Vozokany kúria Kofrániovcov

Kúria patrila rodine Kofrániovcov. Od roku 1960 sa kúria využíva ako školské zariadenie. Je tam umiestnená materská škola s vyučovacím jazykom maďarským.

 

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Vrakúň kaštieľ

Kaštieľ bol postavený v roku 1904 v klasicistickom slohu. Postaviť ho dal Matúš Pfeifer z Ikvy. V roku 1935 kaštieľ aj so statkom predal advokátovi Jozefovi Belkovi. V rokoch 1954 až 1955 bola stavba adaptovaná pre potreby domova dôchodcov.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Piešťany
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Vrbové kúria Beňovského

Kúria bola postavená v 17. stor. Je považovaná za rodný dom Mórica Beňovského. Na priečelí kúrie bola v roku 1908 osadená pamätná tabuľa. Kúria bola využívaná ako učňovská škola. Sídlila v nej tiež pošta. V polovici 20. storočia sa stala majetkom mesta Vrbové. Objekt bol prispôsobený pre potreby nájomných bytov.  Na konci 20. storočia bola kúria rekonštruovaná.

Zavar kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Zavar kaštieľ

Kaštieľ bol postavený začiatkom 19. storočia v klasicistickom slohu. Jeho prestavba a rozšírenie sa uskutočnila v roku 1894. K ďalšej prestavbe prišlo po druhej svetovej vojne, kedy bol rozšírený o novú budovu. Kaštieľu sa hovorí Majláthovský. Patril barónke Štefánii Majláthovej, ktorá v ňom v roku 1887 zriadila opatrovňu pre slabých a chorých ľudí.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Zemianske Sady kúria

Kúriu dala postaviť v 18. stor. rodina Thúry. Ďalšími majiteľmi objektu boli Henczeoví. Statkár Gustáv Appel bol vlastníkom kúrie od roku 1875, až do roku 1905. Z ďalších majiteľov spomenieme Júliusa Ambrózyho, Zigmunda Nágela a Benjamína Sevsela. V roku 1912 patrila kúria Emanuelovi Schwarczovi. Po druhej svetovej vojne bol majetok Schwarczovcov v správe štátu.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Zlaté Klasy kúria zbúraná

Kúria bola postavená v prvej polovici 19. storočia v klasicistickom slohu. 

<<  7 8 9 10 11 [12