a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

renesancia

renesancia
Svätý Jur Segnerova kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Pezinok
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Svätý Jur Segnerova kúria

Kúria má dve nadzemné podlažia. Je to renesančný objekt. Má štyri krídla. Na nároží sa nachádza oblý arkier. Priečelie má parapetné rímsy a okenné šambrány.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Trnava kaštieľ Káčerov Majer

Kaštieľ bol postavený v roku 1674. Pôvodne bol renesančný, neskôr barokovo upravený. Kaštieľu bolo pristavané druhé podlažie. Nachádza sa pri kalvárii. Nesie pomenovanie Káčerov Majer. V súčasnosti je kaštieľ rekonštruovaný. Sídli v ňom Krajský pamiatkový ústav. Počas druhej svetovej vojny sa využíval pre potreby vojska.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Trnava kráľovská kúria zbúraná

Kúria bola postavená v 14,. storočí. Patrila Ľudovítovi I. Veľkému, z Anjou. Nazýva sa aj kráľovská kúria. Zbúraná bola 50. rokoch 20. storočia. V priestoroch, kde kedysi stála je inštalovaná pamätná tabuľa. 

 

Trstín renesančný kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Trstín renesančný kaštieľ

Kaštieľ nesie povenovanie Malý kaštieľ, prípadne Dolný kaštieľ. Bol postavený v prvej polovici 17. storočia v renesančnom slohu, rodinou Motešických. Pôvodne mal kaštieľ len jedno podlažie. V roku 1792 bolo nadstavené druhé podlažie. Objekt bol barokovo upravený. Presné datovanie vzniku a prestavby kaštieľa je zvečnené v kartuši, ktorá sa nachádza na komíne.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Veľké Dvorníky kaštieľ zaniknutý

Kaštieľ pochádzal zo 17. storočia. Postavený bol v neskoro renesančnom slohu. V 1. polovici 19. storočia bol kaštieľ prefasádovaný. Z kaštieľa sa zachovalo len základné murivo. Nachádzal sa v zastavanom území obce na hlavnej ulici.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Galanta
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Veľký Grob kaštieľ

Kaštieľ bol postavený v druhej polovici 17. storočia. Súčasnými majiteľmi kaštieľa je rodina Turcárovcov.

 

 

 

 

<<  1 2 3 [4