a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

renesancia

renesancia
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Rača kúria Weissfeilerov dom zaniknutá

O kúrii je známe, len že v 20. storočí bola majetkom židovskej rodiny Weissfeilerovcov, ktorá sa živila mäsiarstvom a vinohradníctvom.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Piešťany
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rakovice kaštieľ

Kaštieľ bol postavený v 17.storočí v renesančnom slohu. V roku 1856 bol klasicisticky upravený majiteľom kaštieľa barónom Dionýzom Medňanským. Na konci 19. storočia bol kaštieľ predaný  Žigmundovi Kornfeldovi. Jeho syn Móric spravil z kaštieľa letné sídlo.  Z ďalších majiteľov kaštieľa spomenieme Jána Boťániho a Floriána Horeckého.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rohovce kaštieľ

V obci Rohovce sa nachádza renesančný kaštieľ, ktorý bol postavený v roku 1570. Renesančný kaštieľ bol postavený na gotickom základe nížinatého hrádku, ktorý vlastnil šľachtický rod Sarkanyovcov. Na priečelí kaštieľa je vyobrazený erb Illésházyovcov, ktorí kaštieľ prebudovali. Súčasný vzhľad nadobudol po barokovej prestavbe, ktorá sa uskutočnila v r. 1730.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Šaštín - Stráže kaštieľ

Existuje domnienka, že kaštieľ vznikol na mieste vodného Šaštínskeho hradu, nakoľko sa nachádza pri potoku. Postaviť ho dala začiatkom 17. storočia rodina Coborovcov. Kvôli zlému hospodáreniu ich majetky i s kaštieľom prešli do rúk manželovi Márie Terézie, Františkovi Lotrinskému. 

Senec kúria (Turecký dom)
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Senec
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Senec kúria (Turecký dom)

Kúria má dve nadzemné podlažia, je blokového typu s asymetrickým štvorcovým pôdorysom. Zvláštnosťou sú kľúčové strieľne, nárožná arkiera a oblúčková atika.

 

Senec kúria (Veľký Štift)
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Senec
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Senec kúria (Veľký Štift)

Kúria je jednopodlažným trojkrídlovým objektom. Je to rozsiahla stavba, ktorá sa rozprestiera na pozemku o rozlohe 1622 m². Zastavaná plocha predstavuje 1148 m².

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Skalica
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Skalica Gvadányiho kúria

V rokoch 1783 až 1801 žil v kúrii  Józef Gvadányi, ktorý bol povolaním vojakom, s hodnosťou generála. Postaral sa o rekonštrukciu objektu, ktorého základom boli dva stredoveké domy.  V polovici 18. storočia bol renesančný ráz kúrie prestavaný na barokový. Typicky barokové je kovové zábradlie balkóna. Ďalšia rekonštrukcia prebehla v 80. rokoch 20. storočia a posledná v rokoch 2013-2014.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Skalica
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Skalica Mittákovská kúria

Mittákovská kúria bola pôvodne meštiackym domom. Jej majiteľmi boli grófovia Pálfiovci, ktorý pochádzali z Erdödu. Kúria vznikla v prvej tretine 17. storočia. Pôvodne ju tvorili dva stredoveké domy, ktoré boli prestavbami spojené do jedného objektu. Koncom 18. storočia bola kúria obnovená. Na prelome 19. a 20. storočia získal objekt neorenesančnú podobu.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Sobotište Nyáriovský kaštieľ

Kaštieľ môžeme vidieť v strede obce. Vznikol na mieste gotického hradu v roku 1637. Mal renesančno - barokový vzhľad. Postaviť ho dal Ľudovít Niári. Potom, čo bol v roku 1645 zničený požiarom mu bol daný rokokovo - klasicistický ráz. K jeho celkovej obnove prišlo v roku 1663. Odvtedy prišlo iba k interiérovým zmenám na prelome 18. a 19. storočia a v polovici 20. storočia. Za svoj súčasný vzhľad vďačí úpravám, ktoré prebehli v roku 1994.

Staré Mesto Brämmerova kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava I
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Staré Mesto Brämmerova kúria

Brämmerova kúria je trojpodlažná renesančná slobodná kúria. Nachádza sa v podhradí, v časti Zuckermandel. Za čias Mateja Weresa mala kúria trojkrídlový pôdorys.

 

Staré Mesto Kamperova kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava I
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Staré Mesto Kamperova kúria

Kamperova kúria je renesančná budova, ktorá má dve nadzemné podlažia. Pôvodne bola trojkrídlová, osemosová a mala excentricky situovaný vstupný portál.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Suchá nad Parnou kaštieľ zbúraný

Vznik kaštieľa sa datuje na rok 1551. Bol sídlom správy panstva Červeného Kameňa. Neskoršími majiteľmi boli Pálffiovci. Patril im až do roku 1928, kedy kaštieľ získali Odescalchiovci a bývali v ňom ešte v priebehu druhej svetovej vojny. Po vojne bol kaštieľ značne poškodený a zbúraný bol v roku 1952. Na mieste, kde sa kedysi nachádzal kaštieľ stojí základná škola.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Šuľany kaštieľ

Kaštieľ bol postavený v 17. storočí. Pôvodne renesančná stavba bola prestavovaná a nadobudla vzhľad tzv. Hanáckeho kaštieľa. V 20. storočí bol kláštorom. V 50. rokoch 20. storočia slúžil ako obilnica. Dlhé roky chátral. V súčasnosti je rekonštruovaný.

Svätý Jur Armbrusterova kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Pezinok
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Svätý Jur Armbrusterova kúria

Pôdorys má tvar písmena U. Jedná sa o prízemný objekt. Na hlavnej fasáde sa nachádza renesančný portál s podjazdom. V južnom krídle môžeme vidieť niku so studňou.

 

Svätý Jur Pálfiovský kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Pezinok
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Svätý Jur Pálfiovský kaštieľ

Kaštieľ má dve nadzemné podlažia a podkrovie. Jeho juhozápadná časť má jedno podlažie a je podpivničená. Na nároží sa nachádza hranolová veža.

 

<<  1 2 [34  >>