a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

okres Pezinok

Báhoň kaštieľ Jezernických
 • Hodnotenie objektu:
  4.5/5 hodnotení (2 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Pezinok
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Báhoň kaštieľ Jezernických

Kaštieľ má dve nadzemné podlažia a je trojkrídlový. Budova je osovo symetrická a jej pôdorys má tvar písmena U. Hlavné krídla sa využíva pre spoločenské podujatia.

 

Budmerice kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  5.0/5 hodnotení (1 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Pezinok
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: historizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Budmerice kaštieľ

Kaštieľ má dve nadzemné podlažia a podkrovie. Prevládajúcim stavebným slohom je elekticizmus. Fasády kaštieľa sú zdobené vežičkami, vikiermi, rizalitmi a štítmi.

 

Častá Killyho kúria
 • Hodnotenie objektu:
  3.0/5 hodnotení (2 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Pezinok
 • Typ pamiatky: kúria
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Častá Killyho kúria

Kúria má jedno nadzemné podlažie. Jej pôdorys je v tvare nepravidelného písmena L. Vznikla spojením troch starších bodov. Orientované boli do námestia.

 

Modra kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Pezinok
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Modra kaštieľ

Kaštieľ má dve nadzemné podlažia, je štvorkrídlový. Jeho pôdorys má tvar nepravidelného lichobežníka. Objekt je zastrešený. Prevládajúcim typom je strecha valbová.

 

Pezinok - Grinava Hodošiovská kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Pezinok
 • Typ pamiatky: kúria
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Pezinok - Grinava Hodošiovská kúria

Kúria má pôdorys v tvare L. Má jedno nadzemné podlažie. Fasády sú jednoduché. Strecha je valbová. Zaujímavý je vstupný portál s prejazdom, ktorý je segmentovo ukončený.

 

Pezinok - Grinava Smylovsko-Pálfiovská kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Pezinok
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Pezinok - Grinava Smylovsko-Pálfiovská kúria

Pôdorys kúrie má tvar písmena L, je dvojkrídlový. Objekt je podpivničený. Jeho hlavné krídlo má dve nadzemné podlažia a bočné krídlo má jedno podlažie.

 

Pezinok Bujanovská kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Pezinok
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Pezinok Bujanovská kúria

Kúria vznikla spojením dvoch starších objektov a rozšírením ich dvorových krídel. Budova má dve nadzemné podlažia a podkrovie. Stavbe vyniká hranolový arkier na nároží.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Pezinok
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Pezinok Cajla kúria Mahulanka zbúraná

O šľachtickej kúrii v Cajle sa prvýkrát dozvedáme z daňového súpisu Bratislavskej stolice, ktorá bola spísaná v roku 1598. V 17. storočí, bol je majiteľom Mikuláš Cvitkovich z Veľkých Šenkvíc. Oficiál ju získal donáciou, ktorá mu bola daná kráľom Ferdinandom II. Ďalšími majiteľmi kúrie boli Pálfiovci.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Pezinok
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Pezinok Cajla Rákociovská kúria

Jej názov je Rákociovská kúria. Pôvodne patrila Karolovi Zichymu, ktorý ju získal ako dedičstvo. V roku 1740 ju dal do zálohu Jánovi a Rudolfovi Pálfimu. Táto kúria sa nachádza na Cajlanskej ulici č. 31, na rohu cesty vedúcej k Svätoplukovej ulici na sídlisku Sever. Najstarší obyvatelia donedávna spomínali, že tam bývali „panice“ , čiže šľachtičné. 

Pezinok kaštieľ (zámok)
 • Hodnotenie objektu:
  5.0/5 hodnotení (1 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Pezinok
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Pezinok kaštieľ (zámok)

Kaštieľ má dve nadzemné podlažia a podkrovie. Pôdorysom je nepravidelný kruh. Objekt je podpivničený. Strechy sú valbové a sedlové. Kaštieľ má jednoduchú fasádu.

 

Pezinok Krušičova kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Pezinok
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Pezinok Krušičova kúria

Kúria má dve nadzemné podlažia a je štvorkrídlová. Pôdorys má tvar obdĺžnika. Objekt je z časti podpivničený. Kúria je zastrešená a v podkroví sa nachádzajú obytné priestory.

 

Pezinok Paluckého kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Pezinok
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Pezinok Paluckého kúria

Hlavné krídlo budovy má dve nadzemné podlažia a zadné je trojpodlažné. Objekt je päťkrídlový. Pôdorysom je nepravidelný lichobežník. Objekt je zastrešený valbovou strechou.

 

Svätý Jur Armbrusterova kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Pezinok
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Svätý Jur Armbrusterova kúria

Pôdorys má tvar písmena U. Jedná sa o prízemný objekt. Na hlavnej fasáde sa nachádza renesančný portál s podjazdom. V južnom krídle môžeme vidieť niku so studňou.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Pezinok
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: historizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Svätý Jur kúria synagóga

Objekt dnešnej synagógy bol kedysi zemianskou kúriou, ktorej výstavba sa datovala na 17. storočia. V roku 1790 bola kúria prestavaná. 

Svätý Jur Pálfiovský kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Pezinok
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Svätý Jur Pálfiovský kaštieľ

Kaštieľ má dve nadzemné podlažia a podkrovie. Jeho juhozápadná časť má jedno podlažie a je podpivničená. Na nároží sa nachádza hranolová veža.

 

[12  >>