a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

okres Trnava

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Jaslovské Bohunice kaštieľ

Kaštieľ bol vybudovaný koncom 18. storočia v barokovom slohu. O jeho výstavbu sa postarala rodina Dezasseovcov.  Koncom 19. storočia nadobudla fasáda neorománsky vzhľad. Kaštieľ patril grófovi Platenovi, ktorému objekt slúžil ako letné sídlo. V súčasnosti  je vo vlastníctve slovenských elektrární. Kaštieľ bol uspôsobený ako romantický hotel. Je v ňom umiestnené Regionálne konzultačné centrum.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Majcichov kaštieľ

Kaštieľ dala na prelome 19. a 20. storočia postaviť rodina Zičiovcov.  V súčasnosti sa v ňom nachádza zdravotné stredisko a lekáreň.

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Majcichov kúria zaniknutá

V druhej polovici 17. storočia bola v obci Majcichov postavená kúria. Objekt sa nezachoval. Na mieste, kde kedysi stála sa nachádza park.


 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Smolenice kaštieľ zbúraný

Kaštieľ patril rodu Pálffiovcov po tri generácie. Po druhej svetovej vojne objekt zabral štát. Bola v ňom zriadená základná škola. Potom, čo bola škola premiestnená do iných priestorov, kaštieľ začal chátrať. Koncom 20. storočia bola vlastníčkou kaštieľa   Ing. Oľga Kubicová z Bratislavy.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Smolenice Kollerova kúria

Kúria patrila zemianskej rodine Kollerovcov. Nachádza sa v centre obce. Dnes má v kúrii svoje sídlo Obecný úrad.

 

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  5.0/5 hodnotení (1 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Špačince kúria

Zemianska kúria bola postavená v prvej polovici 19. storočia. V roku 1947 mala kúria 12 vlastníkov. Jej posledným majiteľom bol úradník grófa Majlátha, pán Burda. Od druhej svetovej vojny slúži ako bytová jednotka.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Suchá nad Parnou kaštieľ zbúraný

Vznik kaštieľa sa datuje na rok 1551. Bol sídlom správy panstva Červeného Kameňa. Neskoršími majiteľmi boli Pálffiovci. Patril im až do roku 1928, kedy kaštieľ získali Odescalchiovci a bývali v ňom ešte v priebehu druhej svetovej vojny. Po vojne bol kaštieľ značne poškodený a zbúraný bol v roku 1952. Na mieste, kde sa kedysi nachádzal kaštieľ stojí základná škola.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Trnava kaštieľ Káčerov Majer

Kaštieľ bol postavený v roku 1674. Pôvodne bol renesančný, neskôr barokovo upravený. Kaštieľu bolo pristavané druhé podlažie. Nachádza sa pri kalvárii. Nesie pomenovanie Káčerov Majer. V súčasnosti je kaštieľ rekonštruovaný. Sídli v ňom Krajský pamiatkový ústav. Počas druhej svetovej vojny sa využíval pre potreby vojska.

 • Hodnotenie objektu:
  5.0/5 hodnotení (1 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Trnava kaštieľ Letohrádok

Kaštieľ bol postavený v roku 1800. Prevládajúcim stavebným slohom bol klasicizmus.

 

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: historizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Trnava Kopplov kaštieľ

Kaštieľ bol postavený v roku 1820. Postaviť ho dal Ignác Koppel v historizujúcom slohu. Po druhej svetovej vojne slúžil kaštieľ Pozemným stavbám. Neskôr sa v kaštieli nachádzali detské jasle. Od roku 1993 sídli v objekte Galéria Jána Koniarka.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Trnava kráľovská kúria zbúraná

Kúria bola postavená v 14,. storočí. Patrila Ľudovítovi I. Veľkému, z Anjou. Nazýva sa aj kráľovská kúria. Zbúraná bola 50. rokoch 20. storočia. V priestoroch, kde kedysi stála je inštalovaná pamätná tabuľa. 

 

Trstín barokový kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Trstín barokový kaštieľ

Kaštieľ bol postavený v prvej polovici 18. storočia v barokovom slohu. Pôvodne mal len jedno podlažie. Nadstavba o jedno podlažie sa uskutočnila v prvej polovici 20. storočia. V súčasnosti sa kaštieľ využíva ako reedukačný domov pre mládež.

 

Trstín renesančný kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Trstín renesančný kaštieľ

Kaštieľ nesie povenovanie Malý kaštieľ, prípadne Dolný kaštieľ. Bol postavený v prvej polovici 17. storočia v renesančnom slohu, rodinou Motešických. Pôvodne mal kaštieľ len jedno podlažie. V roku 1792 bolo nadstavené druhé podlažie. Objekt bol barokovo upravený. Presné datovanie vzniku a prestavby kaštieľa je zvečnené v kartuši, ktorá sa nachádza na komíne.

Voderady kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Voderady kaštieľ

Kaštieľ bol postavený v polovici 18. storočia v neskorobarokovom slohu. Majiteľmi boli Zičiovci. V rokoch 1860 až 1870 sa uskutočnila prestavba. Kaštieľ nadobudol  dnešný vzhľad, ktorý pripomína empírové stavby. Kaštieľ sa využíval ako stredná škola poľnohospodárska a potravinárska. V súčasnosti sa nevyužíva, chátra.

Zavar kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Zavar kaštieľ

Kaštieľ bol postavený začiatkom 19. storočia v klasicistickom slohu. Jeho prestavba a rozšírenie sa uskutočnila v roku 1894. K ďalšej prestavbe prišlo po druhej svetovej vojne, kedy bol rozšírený o novú budovu. Kaštieľu sa hovorí Majláthovský. Patril barónke Štefánii Majláthovej, ktorá v ňom v roku 1887 zriadila opatrovňu pre slabých a chorých ľudí.

<<  1 [2