a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

okres Skalica

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Skalica
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Gbely kúria

Zemianska kúria bola postavená začiatkom 19. storočia. V súčasnosti je kúria zrekonštruovaná a využíva  sa ako poľovnícka reštaurácia.

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Skalica
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Holíč kaštieľ s areálom (Holíčsky zámok)

Kaštieľ bol postavený na starších základoch gotického hradu, ktorého vznik sa datuje do 11 storočia.  Významnou prestavbou prešiel na konci 40. rokov 18. storočia.   Prestavba zodpovedala dobovému vkusu a nárokom na bývanie cisárskej rodiny Habsburgovcov.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Skalica
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Radošovce kúria

Kúria patrila jednej židovskej rodine. Neskôr sa využívala ako sýpka. V súčasnosti slúži ako bytový dom, ktorý sa nachádza na námestí. Z kúrie viedla podzemná chodba, ktorá smerovala do  farskej studne. Táto chodba bola vybudovaná ešte počas tureckých vpádov.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Skalica
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Skalica Gvadányiho kúria

V rokoch 1783 až 1801 žil v kúrii  Józef Gvadányi, ktorý bol povolaním vojakom, s hodnosťou generála. Postaral sa o rekonštrukciu objektu, ktorého základom boli dva stredoveké domy.  V polovici 18. storočia bol renesančný ráz kúrie prestavaný na barokový. Typicky barokové je kovové zábradlie balkóna. Ďalšia rekonštrukcia prebehla v 80. rokoch 20. storočia a posledná v rokoch 2013-2014.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Skalica
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Skalica Mittákovská kúria

Mittákovská kúria bola pôvodne meštiackym domom. Jej majiteľmi boli grófovia Pálfiovci, ktorý pochádzali z Erdödu. Kúria vznikla v prvej tretine 17. storočia. Pôvodne ju tvorili dva stredoveké domy, ktoré boli prestavbami spojené do jedného objektu. Koncom 18. storočia bola kúria obnovená. Na prelome 19. a 20. storočia získal objekt neorenesančnú podobu.