a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

okres Senica

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Borský Svätý Jur kaštieľ

Kaštieľ dal postaviť v roku 1844 Juraj Černý. Tento  kaštieľ bývalého veľkostatkára patrí medzi tie menšie stavby, kaštieľového typu. Kaštieľ od  rodiny Černých odkúpil mexický boháč Eduardo Morelos. Ten ho vlastnil do roku  1929. Počas jeho neprítomnosti kaštieľ spravovala rodina Pree.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Cerová Lieskové kaštieľ

Kaštieľ dal v roku 1700 postaviť István Korlatkoj. Ten objekt predal Štefanovi Motešickému v prvej polovici 19. stor. Ďalším majiteľom kaštieľa aj s parkom bol od roku 1946 gróf Alfréd von Windischgratz. Gróf kaštieľ navštevoval v čase poľovačiek. Zvyšný čas býval kaštieľ neobývaný. Na žiadosť majiteľa v tomto období sa nesmeli ľudia nachádzať v blízkosti kaštieľa. Aj samotný prechod cez park bol zakázaný.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Jablonica kaštieľ

Kaštieľ sa  nachádza v severozápadnej  časti  obce  Jablonica oproti kostolu, pri hlavnej ceste. Bol postavený v 16. stor. Postaviť ho dala rodina Apponiovcov. V 17. storočí vyhorel, počas tureckých nájazdov.  Upravovaný bol 18. stor. a tiež v 19. stor. Na kaštieli sa negatívne podpísalo aj Rákociho povstanie. V tom čase sa v kaštieli usadilo zničené cisárske vojsko. Kaštieľ bol spustošený.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Kuklov kúria

Kuklovskí zemania mali prestaveného hadnaďa, ktorý úradoval v obecnej kúrii.

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Moravský Svätý Ján kaštieľ (zámok)

Kaštieľ bol postavený v pol. 18. storočia. V roku 1866 ho dal barokovo prestavať gróf Ziči. Kaštieľ bol obývaný väčšinou len v čase poľovačiek.  Na konci 19. storočia objekt vyhorel. O jeho rekonštrukciu sa postaral barón Hirsch, ktorý budovu zväčšil o jedno poschodie. Kaštieľ mu bol pridelený za politické zásluhy. Ďalším majiteľom od roku 1895, až do roku 1916 bol princ Fridrich Hohenlohe von Ehringen.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Moravský Svätý Ján starý kaštieľ zaniknutý

Kaštieľ bol postavený v 13. storočí, po odtiahnutí Tatárov. Začiatkom 17. storočia boli jeho majiteľmi Révajovci. V roku 1665 ho vlastnili Coborovci. Z ďalších majiteľov kaštieľa spomenieme rodinu  Dr. A. Czesczowiczka. Budova kaštieľa bola v roku 1932 odkúpená obecným zastupiteľstvom pre účely ľudovej školy. V roku 1987 boli pristavané budovy, ktoré dnes slúžia ako predajne. Tieto sú v súkromnom vlastníctve. Kaštieľ sa nachádzal na mieste, kde dnes stoja obchody pána Folbu a pána Chvosteka.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rohov kaštieľ

Kaštieľ, ktorý je dominantou obce Rohov, bol postavený na začiatku 17. storočia v klasicistickom štýle. Dal ho postaviť Barón Ferdinand Horecký. Použitý bol materiál zo zbúraného kaštieľu v Rovensku. Ďalším majiteľom kaštieľa bol barón Otto von Beck. Potom, čo kaštieľ v roku 1924 vyhorel, ho dal barón prestavať. Spolu so svojou rodinou v kaštieli bývali až do druhej svetovej vojny. Po vojne mu bol kaštieľ skonfiškovaný. Od polovice 20. storočia sa kaštieľ využíva pre potreby sociálnych služieb.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Šaštín - Stráže Belveder kaštieľ zbúraný

Kaštieľ bol navštevovaný  Máriou Teréziou. Ako letné sídlo slúžil až do konca 18. storočia. Kaštieľ bol začiatkom 19. storočia zbúraný

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Šaštín - Stráže kaštieľ

Existuje domnienka, že kaštieľ vznikol na mieste vodného Šaštínskeho hradu, nakoľko sa nachádza pri potoku. Postaviť ho dala začiatkom 17. storočia rodina Coborovcov. Kvôli zlému hospodáreniu ich majetky i s kaštieľom prešli do rúk manželovi Márie Terézie, Františkovi Lotrinskému. 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Senica kaštieľ Amadeovcov zaniknutý

Kaštieľ bol postavený po roku 1782 v klasicistickom slohu. Niekoľko krát bol prestavovaný

Senica kaštieľ Machatka
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Senica kaštieľ Machatka

Kaštieľ v Senici bol vybudovaný v druhej polovici 18. storočia v neskoro barokovom slohu. Kaštieľ sa nazýva Machatka. Objekt vznikol podľa návrhov F. A. Hillebrandta. Kaštieľ nesie prvky tereziánskeho slohu ako sú stĺpová dvorana a dominantný vstupný portál.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Senica kaštieľ Nyáriovcov zaniknutý

Kaštieľ bol postavený v 60. rokoch 19. stor. v neoklasicistickom slohu. Za jeho staviteľa sa pokladá I. Feigler mladší. Kaštieľ sa nezachoval.

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Senica kúria zbúraná

Kúria bola    postavená v   prvej   polovici 19. storočia. Postavená bola v klasicistickom slohu. Kúria dopĺňala súbor bývalých sídiel senických šľachtických a zemianskych rodov. Kúria bola zbúrania v období socialistickej výstavby.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Smrdáky kaštieľ

Kaštieľ dal v obci Smrdáky postaviť v roku 1839 Jozef Vietoris, ktorý bol nitrianskym podžupanom. Jednalo sa o monumentálnu stavbu. Kaštieľ dal majiteľ vybudovať pre svojich hostí a rodinu.  Objekt bol niekoľko krát prestavovaný. Kaštieľ je dominantným symbolom tejto kúpeľnej obce.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Sobotište kúria 1

Kúria bola postavená v obci Sobotište v roku 1842 v klasicistickom slohu.

 

 

 

 

[12  >>