a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

okres Piešťany

 • Hodnotenie objektu:
  4.0/5 hodnotení (1 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Piešťany
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Pečeňady kaštieľ

Kaštieľ bol postavený v 19. storočí v klasicistickom slohu na mieste dreveného kaštieľa, ktorý vyhorel.  Postaviť ho dala Františka Užovičová, rodená Kvaššajová. Stavbu bola dokončená v roku 1825 Jánom Užovičom. Situovaný je v južnej časti obce, nazývanej Peťová. Hlavným staviteľom bol M. Pollock.

 • Hodnotenie objektu:
  5.0/5 hodnotení (1 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Piešťany
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Banka kaštieľ Leonardiovcov

Kaštieľ bol postavený v 19. storočí v klasicistickom slohu. Patril šľachtickej rodine Leonardiovcov.

 

 

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Piešťany
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Borovce baroková kúria zbúraná

Kúria bola postavená v roku 1747 v barokovom slohu. V rokoch 1821 a 1822 bola uspôsobená pre potreby fary. V roku 2011 bola budova zbúraná. Na jej mieste v súčasnosti stojí nová budova fary.

 

 • Hodnotenie objektu:
  3.0/5 hodnotení (1 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Piešťany
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Borovce kaštieľ s parkom

V obci  Borovce sa nachádza  Očkajov kaštieľ, ktorý bol  pôvodne klasicistickou kúriou. Kaštieľ je vo veľmi kritickom technickom stave. Súčasťou kaštieľa je park, ktorý obec plánuje revitalizovať. V parku bola novovybudovaná poľovnícka strelnica.  Aktívne strelnicu využíva poľovnícke združenie.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Piešťany
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Chtelnica kaštieľ

Pôvodne bola na mieste kaštieľa postavená renesančná kúria. Vyššie nároky panstva si vyžiadali jej prestavbu na kaštieľ. Dal ho postaviť barón Krištof Ungnad de Sonneg v roku 1583. Kaštieľ bol neskôr majetkom Tomáša Erdödiho. Jeho rodina vlastnila kaštieľ viac ako 250 rokov. V druhej polovici 17. stor.  bol pôvodne renesančný kaštieľ  barokovo prestavaný.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Piešťany
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Chtelnica kaštieľ Výtok

Kaštieľ nazývaný Lovecký zámoček vznikol v polovici 19. storočia. Postaviť ho dali Pálfiovci. V polovici 20. storočia bol adaptovaný na rekreačné účely.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Piešťany
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Chtelnica kúria

Kúria bola postavená v 18.storočí. Bola dvojkrídlovo disponovaná. Budovy, ktoré k nej patrili boli zbúrané.  Budova patrila panskému úradníkovi. Neskôr slúžila ako predajňa textilu, či zeleniny. Nachádzala sa v nej pošta a knižnica. Taktiež sa v nej spracovávalo drevo.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Piešťany
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Krakovany kúria

Kúria bola postavená v roku 1736. Situovaná je v miestnej časti Krakovian, v Strážoch. Objekt slúžil ako sladovňa. Dnes je zrekonštruovaný a nachádza sa v ňom penzión, reštaurácia a vináreň.

 

Moravany nad Váhom kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Piešťany
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Moravany nad Váhom kaštieľ

O vybudovanie kaštieľa v 16. storočí sa postaral Imrich Čáki, miestny zemepán a biskup. Prevládajúcim stavebným prvkom bola renesancia. Neskoršie úpravy, ktoré na kaštieli prebehli boli barokového typu. Kaštieľ mal obrannú úlohu. Disponoval podzemnou chodbou. Kaštieľu prislúchali štyri bašty a jedna veža.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Piešťany
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Moravany nad Váhom poľovnícky kaštieľ zaniknutý

Grófsky poľovnícky kaštieľ bol postavený v roku 1905 rodinou Wilczekovcov. Grófka dala v kaštieli vybudovať lazaret, v ktorom sa doliečovali ranení. Po smrti grófov sa stal majiteľom kaštieľa Alfréd Zedtwitz až do roku 1945, kedy bol kaštieľ  znárodnený. Potom, čo do kaštieľa v roku 1918 udrel blesk, objekt vyhorel.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Piešťany
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Nižná kúria Onoryovcov

Zemepanskej rodine Onoryovcov patril v obci Nižná v 16. storočí majer a kúria. Postaviť ju dal Ladislav Onory.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Piešťany
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Piešťany Erdödyiovská kúria zbúraná

Kúria bola postavená koncom 19. storočia. Kaštieľ patril grófskej rodine Erdödyovcov. Začiatkom 50. rokov 20. storočia bola budova zbúraná. Na mieste, kde kedysi stála stoja lesnícke bytové domy.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Piešťany
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rakovice kaštieľ

Kaštieľ bol postavený v 17.storočí v renesančnom slohu. V roku 1856 bol klasicisticky upravený majiteľom kaštieľa barónom Dionýzom Medňanským. Na konci 19. storočia bol kaštieľ predaný  Žigmundovi Kornfeldovi. Jeho syn Móric spravil z kaštieľa letné sídlo.  Z ďalších majiteľov kaštieľa spomenieme Jána Boťániho a Floriána Horeckého.

Sokolovce kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Piešťany
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Sokolovce kaštieľ

Kaštieľ bol vybudovaný na staršom základe. Má historické jadro. Dali ho postaviť Nyáriovci. Neskôr sa medzi majiteľmi vystriedalo viacero šľachtických rodín. Patrili k nim Škrabalovci,Amadeovci, Windischgrätzovci, Degenfeld - Schonbur, Hirschwerk, David Horn, Bernát Blum. Poslednými majiteľmi kaštieľa boli Giulajovci. V druhej polovici 19. storočia ku kaštieľu pribudla veža s cimburím využívaná ako hvezdáreň.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Piešťany
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Vrbové kúria Beňovského

Kúria bola postavená v 17. stor. Je považovaná za rodný dom Mórica Beňovského. Na priečelí kúrie bola v roku 1908 osadená pamätná tabuľa. Kúria bola využívaná ako učňovská škola. Sídlila v nej tiež pošta. V polovici 20. storočia sa stala majetkom mesta Vrbové. Objekt bol prispôsobený pre potreby nájomných bytov.  Na konci 20. storočia bola kúria rekonštruovaná.