a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

okres Dunajská Streda

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rohovce kaštieľ

V obci Rohovce sa nachádza renesančný kaštieľ, ktorý bol postavený v roku 1570. Renesančný kaštieľ bol postavený na gotickom základe nížinatého hrádku, ktorý vlastnil šľachtický rod Sarkanyovcov. Na priečelí kaštieľa je vyobrazený erb Illésházyovcov, ktorí kaštieľ prebudovali. Súčasný vzhľad nadobudol po barokovej prestavbe, ktorá sa uskutočnila v r. 1730.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rohovce klasicistická kúria

Kúria bola postavená v 19. storočí v klasicistickom stavebnom slohu.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Šamorín Mliečno kúria

Kúria bola postavená v roku 1812 v klasicistickom slohu.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Šuľany kaštieľ

Kaštieľ bol postavený v 17. storočí. Pôvodne renesančná stavba bola prestavovaná a nadobudla vzhľad tzv. Hanáckeho kaštieľa. V 20. storočí bol kláštorom. V 50. rokoch 20. storočia slúžil ako obilnica. Dlhé roky chátral. V súčasnosti je rekonštruovaný.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Tonkovce kaštieľ neskorobarokový

Kaštieľ bol postavený v 18. storočí v neskorobarokovom slohu. Koncom 19. storočia prebudovaný v duchu romanticky chápaného historizmu.

 


 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Tonkovce kaštieľ zbúraný

Pôvodne sa jednalo o barokovú stavbu, zo začiatku 18. stor. Kaštieľ bol rozšírený a klasicisticky upravený v 19. stor. Prízemie bolo upravované aj v roku 1930. Koncom 20. storočia bol zbúraný.

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Tonkovce kúria klasicistická

Kúria bola postavená koncom 1. storočia v klasicistickom stavebnom slohu. 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Topoľníky kúria

Kúria patrila grófovi Jánovi Pálffimu staršiemu. V tejto zemianskej kúrii sa mali nachádzať zaujímavé umelecké poklady. V súčasnosti je objekt na predaj.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Trhová Hradská kaštieľ zbúraný

Kaštieľ postavený v klasicistickom slohu koncom 19. storočia bol  v roku 2005 zbúraný.

 


 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Veľká Lúč kaštieľ

Kaštieľ bol postavený v prvej polovici 19. stor. O jeho výstavbu sa postarala rodina Jiringerovcov. Objekt bol prestavovaný v roku 1884 miestnym hospodárom Michalom Linzbothom. Kaštieľ vlastnil až do konca prvej svetovej vojny.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: romantizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Veľká Paka kúria zaniknutá

Kúria bola postavená v 16. storočí v romantickom slohu. Patrila rodine Andrássyovcov. Dnes už neexistuje.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: rokoko
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Veľké Blahovo kaštieľ zaniknutý

Kaštieľ bol postavený v roku 1760 prevažne v rokokovom stavebnom slohu, s jemnými prvkami klasicizmu. Kaštieľ bol zbúraný v 50. rokoch 20. storočia. V súčasnosti sa na jeho mieste nachádza kultúrny dom.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Veľké Dvorníky kaštieľ zaniknutý

Kaštieľ pochádzal zo 17. storočia. Postavený bol v neskoro renesančnom slohu. V 1. polovici 19. storočia bol kaštieľ prefasádovaný. Z kaštieľa sa zachovalo len základné murivo. Nachádzal sa v zastavanom území obce na hlavnej ulici.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: romantizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Veľké Vranie kaštieľ zbúraný

Majiteľmi kaštieľa boli Amadeovci, ktorý ho dali vybudovať v polovici 18. storočia.  Kaštieľ bol postavený v barokovom slohu. Postupne prešiel klasicistickou prestavbou. Amadeovci ho využívali ako poľovnícky kaštieľ. Neskôr slúžil ako byt pre správcu veľkostatku.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Veľký Meder kaštieľ

Kaštieľ patril grófskej rodine Kálnokyovcov, ktorý ho dali postaviť v 19. storočí. Kaštieľ bol niekoľko krát prestavovaný. V súčasnosti sa nevyužíva a chátra. Majitelia chcú kaštieľ predať.


 

<<  1 2 [34  >>