a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

okres Dunajská Streda

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Kostolné Kračany kaštieľ

Pôvodný kaštieľ bol postavený v 19. storočí. V roku 2006 bola budova kaštieľa zbúraná a bola postavená jeho replika, ktorá v súčasnosti slúži ako obecný dom. Taktiež sa v priestoroch nachádza obecný úrad, obecná knižnica, kultúrny dom a klub dôchodcov.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Kraľovianky kaštieľ

Kaštieľ patril grófovi Apponyimu. Postavený bol v roku 1610 v renesančnom slohu. Neskôr bol majiteľom kaštieľa rytier Wiener-Welten.

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Kútniky kúria zbúraná

Kúria bola postavená koncom 19. storočia. Dal si ju postaviť v majeri Enyed Július Fuchs. Rodina Fuchsovcom ju využívala ako víkendové sídlo. V 30. rokoch 20. storočia dal kúriu Július Fuchsa do prenájmu Ing. Eduardovi Weissovi.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Kvetoslavov kaštieľ barokový

Kaštieľ bol postavený koncom 19. storočia, v miestnej časti Fakov, smerom k Uzoru. O jeho vybudovanie sa postaral Fridrich Pongráč. Kaštieľ bol sídlom správcu veľkostatku. Istý čas mal kaštieľ v prenájme Dávid Fleischmann.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Kvetoslavov kaštieľ rannobarokový

Kaštieľ bol postavený začiatkom 18. storočia, v juhovýchodnej časti  Uzor. Za jeho vybudovanie sa považuje rodina Esterházyovcov. K majiteľom kaštieľa patrili Baltazziovci a neskôr bol jeho vlastníkom správca majera Pongráczovcov. 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: gotika
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Lehnice kaštieľ

Kaštieľ dal postaviť gróf Rudolf Benyovszký. Stavba bola dokončená v roku 1930. Po druhej svetovej vojne bol kaštieľ zoštátnený. Bola v ňom umiestnená politická škola.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Lehnice starý kaštieľ

Kaštieľ dal vybudovať Emanuel I. Benyovszky. Pôvodne baroková šľachtická kúria nadobudla klasicistický ráz. Práce na kaštieli pretrvali až do konca 19. storočia.

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Lesné Kračany kaštieľ

Kaštieľ dal postaviť v klasicistickom slohu v roku 1830 župan Aurel Bartal. Kaštieľ bol rekonštruovaný v roku 1956.

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Malá Lúč kaštieľ

Kaštieľ bol postavený začiatkom 17. storočia v renesančnom slohu z pálených tehál. Bývali v ňom kancelár panstva a správca. Klasicistický ráz nadobudol  v roku 1833. Neskôr patril rodine Pálffiovcov.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Malé Dvorníky kúria Szerdahelyi

Kúria bola postavená v 19. storočí. Bola obnovená v roku 2013. Objekt slúži ako materská škola s vyučovacím jazykom maďarským.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: secesia
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Malé Dvorníky kúria Wippern zbúraná

Dal ju postaviť John Wippern v roku 1890. Wippern bol generálnym konzulom vtedajšej monarchie. Kúria bola zbúraná a na jej mieste bola postavená budova Obecného úradu.

 

 • Hodnotenie objektu:
  5.0/5 hodnotení (1 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Mierovo kaštieľ

Kaštieľ vznikol v druhej polovici 18. storočia. Postaviť ho dal v barokom slohu Pál Jeszenák. V roku 1820 kaštieľ odkúpila rodina Apponyiovcov.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Oľdza kúria

Kúria bola postavená v klasicistickom slohu v polovici 19. storočia.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Opatovský Sokolec kaštieľ

Kaštieľ dal postaviť Leo Loránd, ktorý pracoval ako obchodník v Budapešti. Neskôr ho predal viedenskej dvornej dáme Rozálii Behleovej.


 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: gotika
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Padáň kaštieľ

Kaštieľ dal postaviť Viktor Kuffler v roku 1906 v majeri Petéň. Súčasným vlastníkom je dánska poľnohospodárska firma.

 

 

 

<<  1 [23 4  >>