a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

okres Malacky

Kuchyňa kaštieľ Vývrat (zaniknutý)

Kuchyňa kaštieľ Vývrat (zaniknutý)

Kaštieľ v Kuchyni mal tri nadzemné podlažia a podkrovie. Typ budovy bol blokový, s romantickou fasádou.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Malacky
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Malacky Balassov kaštieľ

Kaštieľ bol postavený rodinou Balassovcov. V roku 1624 sa stali majiteľmi kaštieľa Pálfiovci. Pavol IV. Pálfi dal v roku 1647 prestavať  renesančný kaštieľ na františkánsky kláštor. Kláštor bol sprístupnený už o päť rokov. V roku 1653 kláštor získal donačnou listinou od  Pavla Pálfiho františkánsky rád.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Malacky
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Malacky kúria Rendunk zaniknutá

Kúriu dali postaviť v druhej polovici 18. storočia Pálfiovci. Budova kúrie sa nachádzala na Záhoráckej ulici. Jej približné miesto bolo v priestoroch, v ktorých sa dnes nachádza budova obvodného úradu. Kúrii býval vyberač dávok pre zemepána.

 

Malacky Malý kaštieľ (zaniknutý)
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Malacky
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Malacky Malý kaštieľ (zaniknutý)

Kaštieľ mal 2 nadzemné podlažia. Pôdorys mal tvar obdĺžnika. Okná mali nadokenné a podokenné rímsy. Objekt bol podpivničený.

 

Malacky Pálfiovský kaštieľ

Malacky Pálfiovský kaštieľ

Kaštieľ má dve nadzemné podlažia a podkrovie. Je štvorkrídlový, s pôdorysom v tvare štvorca. Je uzatvoreným objektom s vnútorným nádvorím.

 

Marianka kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Malacky
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Marianka kaštieľ

Kaštieľ v Marianke sa nachádza v centre obce. Má tri nadzemné podlažia. Pred kaštieľom sa nachádza park. Pri kaštieli je kostol, kaplnka, studňa a kalvária.

 

Plavecké Podhradie kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  5.0/5 hodnotení (2 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Malacky
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: historizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Plavecké Podhradie kaštieľ

Kaštieľ má dve nadzemné podlažia a je štvorkrídlový. Prevládajúci stavebný sloh je renesancia. K objektu patria aj štyri nárožné oktogonálne veže.

 

Plavecký Mikuláš kaštieľ (zaniknutý)
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Malacky
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Plavecký Mikuláš kaštieľ (zaniknutý)

Poľovníčky kaštieľ Mon Repos sa nachádzal v krásnom horskom prostredí nad Mokrou dolinou, vo vzdialenosti asi 2 km od Plaveckého Mikuláša.

 

Stupava Pálfiovský kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Malacky
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: historizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Stupava Pálfiovský kaštieľ

Kaštieľ má tri nadzemné podlažia a podkrovie. Postavený je v tvare U. Po stranách hlavného krídla sa nachádzajú hranolové nárožné veže. Tie sú štvorpodlažné.

 

Stupava Trojerova kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Malacky
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Stupava Trojerova kúria

Pôdorys Trojerovej kúrie má tvar písmena L. Prevládajúcim stavebným slohom je klasicizmus.

 

Veľké Leváre kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Malacky
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Veľké Leváre kaštieľ

Kaštieľ má dve nadzemné podlažia a podkrovie. Je trojkrídlový s čestným dvorom. V strede hlavného krídla je umiestnený trojosový rizalit, s vyvýšenou strechou.