a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

kúria

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Trnava kráľovská kúria zbúraná

Kúria bola postavená v 14,. storočí. Patrila Ľudovítovi I. Veľkému, z Anjou. Nazýva sa aj kráľovská kúria. Zbúraná bola 50. rokoch 20. storočia. V priestoroch, kde kedysi stála je inštalovaná pamätná tabuľa. 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Trstice kúria

Kúria bola postavená v polovici 19. stor.

 

 

 

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: romantizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Veľká Paka kúria zaniknutá

Kúria bola postavená v 16. storočí v romantickom slohu. Patrila rodine Andrássyovcov. Dnes už neexistuje.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Veľké Úľany kúria

Kúria bola postavená v roku 1828.  Postaviť je dal Mikuláš Lačný. Kúria bola zrekonštruovaná v 30. rokov 20. storočia. Dnes slúžia ako bytový dom.


 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Veľký Meder kúria

Kúria bola postavená v 2. polovici 19. storočia. V súčasnosti je rekonštruovaná. Bola uspôsobená pre potreby hotelového zariadenia.

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Vozokany kúria Kofrániovcov

Kúria patrila rodine Kofrániovcov. Od roku 1960 sa kúria využíva ako školské zariadenie. Je tam umiestnená materská škola s vyučovacím jazykom maďarským.

 

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Piešťany
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Vrbové kúria Beňovského

Kúria bola postavená v 17. stor. Je považovaná za rodný dom Mórica Beňovského. Na priečelí kúrie bola v roku 1908 osadená pamätná tabuľa. Kúria bola využívaná ako učňovská škola. Sídlila v nej tiež pošta. V polovici 20. storočia sa stala majetkom mesta Vrbové. Objekt bol prispôsobený pre potreby nájomných bytov.  Na konci 20. storočia bola kúria rekonštruovaná.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Zemianske Sady kúria

Kúriu dala postaviť v 18. stor. rodina Thúry. Ďalšími majiteľmi objektu boli Henczeoví. Statkár Gustáv Appel bol vlastníkom kúrie od roku 1875, až do roku 1905. Z ďalších majiteľov spomenieme Júliusa Ambrózyho, Zigmunda Nágela a Benjamína Sevsela. V roku 1912 patrila kúria Emanuelovi Schwarczovi. Po druhej svetovej vojne bol majetok Schwarczovcov v správe štátu.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Zlaté Klasy kúria zbúraná

Kúria bola postavená v prvej polovici 19. storočia v klasicistickom slohu. 

<<  3 4 5 6 7 [8