a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

kaštieľ

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Lehnice starý kaštieľ

Kaštieľ dal vybudovať Emanuel I. Benyovszky. Pôvodne baroková šľachtická kúria nadobudla klasicistický ráz. Práce na kaštieli pretrvali až do konca 19. storočia.

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Lesné Kračany kaštieľ

Kaštieľ dal postaviť v klasicistickom slohu v roku 1830 župan Aurel Bartal. Kaštieľ bol rekonštruovaný v roku 1956.

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Majcichov kaštieľ

Kaštieľ dala na prelome 19. a 20. storočia postaviť rodina Zičiovcov.  V súčasnosti sa v ňom nachádza zdravotné stredisko a lekáreň.

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Malá Lúč kaštieľ

Kaštieľ bol postavený začiatkom 17. storočia v renesančnom slohu z pálených tehál. Bývali v ňom kancelár panstva a správca. Klasicistický ráz nadobudol  v roku 1833. Neskôr patril rodine Pálffiovcov.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Malacky
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Malacky Balassov kaštieľ

Kaštieľ bol postavený rodinou Balassovcov. V roku 1624 sa stali majiteľmi kaštieľa Pálfiovci. Pavol IV. Pálfi dal v roku 1647 prestavať  renesančný kaštieľ na františkánsky kláštor. Kláštor bol sprístupnený už o päť rokov. V roku 1653 kláštor získal donačnou listinou od  Pavla Pálfiho františkánsky rád.

Malacky Malý kaštieľ (zaniknutý)
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Malacky
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Malacky Malý kaštieľ (zaniknutý)

Kaštieľ mal 2 nadzemné podlažia. Pôdorys mal tvar obdĺžnika. Okná mali nadokenné a podokenné rímsy. Objekt bol podpivničený.

 

Malacky Pálfiovský kaštieľ

Malacky Pálfiovský kaštieľ

Kaštieľ má dve nadzemné podlažia a podkrovie. Je štvorkrídlový, s pôdorysom v tvare štvorca. Je uzatvoreným objektom s vnútorným nádvorím.

 

Malinovo kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Senec
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Malinovo kaštieľ

Kaštieľ má dve nadzemné podlažia a ústredné nádvorie. Je štvorkrídlový a podpivničený. Hlavnej fasáde dominuje trojosový rizalit, ktorý je ukončený tympanónom.

 

Marianka kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Malacky
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Marianka kaštieľ

Kaštieľ v Marianke sa nachádza v centre obce. Má tri nadzemné podlažia. Pred kaštieľom sa nachádza park. Pri kaštieli je kostol, kaplnka, studňa a kalvária.

 

 • Hodnotenie objektu:
  5.0/5 hodnotení (1 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Mierovo kaštieľ

Kaštieľ vznikol v druhej polovici 18. storočia. Postaviť ho dal v barokom slohu Pál Jeszenák. V roku 1820 kaštieľ odkúpila rodina Apponyiovcov.

 

Modra kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Pezinok
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Modra kaštieľ

Kaštieľ má dve nadzemné podlažia, je štvorkrídlový. Jeho pôdorys má tvar nepravidelného lichobežníka. Objekt je zastrešený. Prevládajúcim typom je strecha valbová.

 

Moravany nad Váhom kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Piešťany
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Moravany nad Váhom kaštieľ

O vybudovanie kaštieľa v 16. storočí sa postaral Imrich Čáki, miestny zemepán a biskup. Prevládajúcim stavebným prvkom bola renesancia. Neskoršie úpravy, ktoré na kaštieli prebehli boli barokového typu. Kaštieľ mal obrannú úlohu. Disponoval podzemnou chodbou. Kaštieľu prislúchali štyri bašty a jedna veža.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Piešťany
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Moravany nad Váhom poľovnícky kaštieľ zaniknutý

Grófsky poľovnícky kaštieľ bol postavený v roku 1905 rodinou Wilczekovcov. Grófka dala v kaštieli vybudovať lazaret, v ktorom sa doliečovali ranení. Po smrti grófov sa stal majiteľom kaštieľa Alfréd Zedtwitz až do roku 1945, kedy bol kaštieľ  znárodnený. Potom, čo do kaštieľa v roku 1918 udrel blesk, objekt vyhorel.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Moravský Svätý Ján kaštieľ (zámok)

Kaštieľ bol postavený v pol. 18. storočia. V roku 1866 ho dal barokovo prestavať gróf Ziči. Kaštieľ bol obývaný väčšinou len v čase poľovačiek.  Na konci 19. storočia objekt vyhorel. O jeho rekonštrukciu sa postaral barón Hirsch, ktorý budovu zväčšil o jedno poschodie. Kaštieľ mu bol pridelený za politické zásluhy. Ďalším majiteľom od roku 1895, až do roku 1916 bol princ Fridrich Hohenlohe von Ehringen.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Moravský Svätý Ján starý kaštieľ zaniknutý

Kaštieľ bol postavený v 13. storočí, po odtiahnutí Tatárov. Začiatkom 17. storočia boli jeho majiteľmi Révajovci. V roku 1665 ho vlastnili Coborovci. Z ďalších majiteľov kaštieľa spomenieme rodinu  Dr. A. Czesczowiczka. Budova kaštieľa bola v roku 1932 odkúpená obecným zastupiteľstvom pre účely ľudovej školy. V roku 1987 boli pristavané budovy, ktoré dnes slúžia ako predajne. Tieto sú v súkromnom vlastníctve. Kaštieľ sa nachádzal na mieste, kde dnes stoja obchody pána Folbu a pána Chvosteka.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>