a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

okres Galanta

Sládkovičovo kaštieľ Kuffnerovcov
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Galanta
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: gotika
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Sládkovičovo kaštieľ Kuffnerovcov

Kaštieľ v Sládkovičove patril rodine Kuffnerovcov. Začiatok jeho výstavby sa datuje na 17. stor., kedy vznikol postupnou prestavbou renesančnej kúrie. Postupne nadobudol romantický vzhľad. V roku 1885 bol kaštieľ upravovaný a nadobudol neogotický vzhľad. Jednoduché adaptačné práce sa uskutočnili v roku 1945. Po druhej svetovej vojne Kuffnerovci predali kaštieľ maďarským bankám.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Galanta
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Štrkovec-Šoporňa kaštieľ

Kaštieľ bol vybudovaný v druhej polovici 19. storočia. Kaštieľ sa v súčasnosti využíva ako domov sociálnych služieb pre dospelých.

 

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Galanta
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Tomášikovo kaštieľ

Kaštieľ v Tomášikove dal postaviť v roku 1760 dvorský kancelár gróf František Esterházi. Barokovo-klasicistická stavba vznikla na základoch zo 17. storočia. Autori projektu boli J.Thaler a J. Felner. Spolu s výstavbou kaštieľa bola vybudovaná aj bažantnica. Na začiatku slúžil kaštieľ ako polepšovňa pre šľachtické deti a neskôr v ňom Mária Terézia zriadila štátny sirotinec.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Trstice kúria

Kúria bola postavená v polovici 19. stor.

 

 

 

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Veľké Úľany kúria

Kúria bola postavená v roku 1828.  Postaviť je dal Mikuláš Lačný. Kúria bola zrekonštruovaná v 30. rokov 20. storočia. Dnes slúžia ako bytový dom.


 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Galanta
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Veľké Úľany „Kerekes“ kaštieľ

Kaštieľ bol postavený na prelome 17. a 18. storočia. Postaviť si ho dali Pálfiovci, ktorým slúžil ako letné sídlo. V súčasnosti je kaštieľ v súkromnom vlastníctve a využíva sa ako rodinný dom.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Galanta
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Veľký Grob kaštieľ

Kaštieľ bol postavený v druhej polovici 17. storočia. Súčasnými majiteľmi kaštieľa je rodina Turcárovcov.

 

 

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Vozokany kúria Kofrániovcov

Kúria patrila rodine Kofrániovcov. Od roku 1960 sa kúria využíva ako školské zariadenie. Je tam umiestnená materská škola s vyučovacím jazykom maďarským.

 

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Zemianske Sady kúria

Kúriu dala postaviť v 18. stor. rodina Thúry. Ďalšími majiteľmi objektu boli Henczeoví. Statkár Gustáv Appel bol vlastníkom kúrie od roku 1875, až do roku 1905. Z ďalších majiteľov spomenieme Júliusa Ambrózyho, Zigmunda Nágela a Benjamína Sevsela. V roku 1912 patrila kúria Emanuelovi Schwarczovi. Po druhej svetovej vojne bol majetok Schwarczovcov v správe štátu.

<<  1 2 [3