a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Bratislavský kraj

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava I
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Staré Mesto Suňalova kúria

Suňalova kúria sa nachádza v bývalej časti Starého mesta, nazývanej Zuckermandel. Staršie označenie kúrie bolo Sunyalova kúria. Kúria bola kedysi jednoizbovým stredovekým domom, ktorému sa v 15. storočí pristaval krytý prejazd. Ďalšie rozšírenie kúrie nastalo v 17. storočí, kedy bola rozšírená o dvorové krídlo.

 

Staré Mesto Žigraiova kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava I
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Staré Mesto Žigraiova kúria

Žigrajova kúria sa nachádza na bratislavskom podhradí, na jeho východnej strane, na Židovskej ulici číslo 17. Prevládajúce stavebné slohy sú barok a klasicizmus.

 

Stupava Pálfiovský kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Malacky
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: historizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Stupava Pálfiovský kaštieľ

Kaštieľ má tri nadzemné podlažia a podkrovie. Postavený je v tvare U. Po stranách hlavného krídla sa nachádzajú hranolové nárožné veže. Tie sú štvorpodlažné.

 

Stupava Trojerova kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Malacky
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Stupava Trojerova kúria

Pôdorys Trojerovej kúrie má tvar písmena L. Prevládajúcim stavebným slohom je klasicizmus.

 

Svätý Jur Armbrusterova kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Pezinok
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Svätý Jur Armbrusterova kúria

Pôdorys má tvar písmena U. Jedná sa o prízemný objekt. Na hlavnej fasáde sa nachádza renesančný portál s podjazdom. V južnom krídle môžeme vidieť niku so studňou.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Pezinok
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: historizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Svätý Jur kúria synagóga

Objekt dnešnej synagógy bol kedysi zemianskou kúriou, ktorej výstavba sa datovala na 17. storočia. V roku 1790 bola kúria prestavaná. 

Svätý Jur Pálfiovský kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Pezinok
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Svätý Jur Pálfiovský kaštieľ

Kaštieľ má dve nadzemné podlažia a podkrovie. Jeho juhozápadná časť má jedno podlažie a je podpivničená. Na nároží sa nachádza hranolová veža.

 

Svätý Jur Segnerova kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Pezinok
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Svätý Jur Segnerova kúria

Kúria má dve nadzemné podlažia. Je to renesančný objekt. Má štyri krídla. Na nároží sa nachádza oblý arkier. Priečelie má parapetné rímsy a okenné šambrány.

 

Svätý Jur Zičiho kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Pezinok
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: historizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Svätý Jur Zičiho kúria

Kúria má dve nadzemné podlažia. Nachádza sa v centre mesta. Jej pôdorys má tvar písmena U. Budova je trojkrídlová. Objekt je zastrešený sedlovou strechou.

 

Tomášov kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Senec
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Tomášov kaštieľ

Kaštieľ má dve nadzemné podlažia a je trojkrídlový. Jeho pôdorys má tvar U. Vstup do kaštieľa má trojosový rizalit, ktorý je ukončený trojuholníkovým tympanónom a manzardovou strechou.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Senec
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Tomášov kúria Čenkovcov

Kúria bola postavená v prvej polovici 19. storočia. Kúria patrila rodine Čenkovcov. Už koncom 19. storočia bola majetkom rodiny Rovarovcov. Jej vlastníkmi boli do roku 1945. Z ďalších majiteľov budovy spomenieme Kolonistu Laurenčíka. Dnes je využívaný ako víkendový dom.  

Veľké Leváre kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Malacky
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Veľké Leváre kaštieľ

Kaštieľ má dve nadzemné podlažia a podkrovie. Je trojkrídlový s čestným dvorom. V strede hlavného krídla je umiestnený trojosový rizalit, s vyvýšenou strechou.

 

Veľký Biel kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Senec
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Veľký Biel kaštieľ

Monumentálny barokový kaštieľ sa rozprestiera na miernej vyvýšenine na okraji obce Veľký Biel, 3 km na západ od Senca a 18 km severovýchodne od Bratislavy, na juhovýchodnom okraji Trnavskej pahorkatiny.

 

Vinosady kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Pezinok
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: historizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Vinosady kaštieľ

Kaštieľ má dve nadzemné podlažia, poschodie a suterén. Jeho pôdorysom je nepravidelný obdĺžnik. Veža z juhovýchodnej časti je trojpodlažná.

 

<<  1 2 3 4 [5