a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Bratislavský kraj

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Rača kúria Mórica Sprinzla zaniknutá

Kúria miestnymi nazývaná aj Dom Mórica Sprinzla sa nachádzala na námestí, na začiatku ulice Pri Vinohradoch a Detviackej ulice. Majiteľom kúrie bol v 19. storočí Móric Sprinzl, miestny statkár.  Kúria bola jeho reprezentačným sídlom. Pánovi Sprinzlovi patril aj majer vo Vajnoroch.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Rača kúria Weissfeilerov dom zaniknutá

O kúrii je známe, len že v 20. storočí bola majetkom židovskej rodiny Weissfeilerovcov, ktorá sa živila mäsiarstvom a vinohradníctvom.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rača Mariatálskych Paulínov

Bývalá kúria mariatálskych paulínov je pamiatkovo chránený objekt, ktorý v roku 1859 odkúpili pre evanjelickú faru. Neskôr vo dvore postavili miestnosti pre evanjelickú školu. V roku 1931 vo dvore postavili novú ľudovú evanjelickú nemeckú školu. Teraz tam sídli Základná umelecká škola v Rači.

 

Rača Pálfiho kúria (barónka)
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rača Pálfiho kúria (barónka)

Kúria má dve nadzemné podlažia. Jej pôdorys má tvar obdĺžnika. Je podpivničená. V strede hlavnej fasády je vstupný portál obdĺžnikového tvaru. Strecha je sedlová, zakončená valbou.

 

Rača Zičiho kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rača Zičiho kúria

Kúria je dvojpodlažný objekt. Budova má obdĺžnikový pôdorys. Zapadá do dedinského typu kúrií. Vstupná brána je poloblúkového tvaru.

 

Rovinka kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  2.0/5 hodnotení (1 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Senec
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rovinka kaštieľ

Budova kaštieľa má dve nadzemné podlažia. Smerom do ulice má päťosovú fasádu. Okná na prvom podlaží sú štvorcové. Pôvodne mali jednoduchú šambránu, avšak tá sa nezachovala.

 

Rusovce kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  5.0/5 hodnotení (2 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava V
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rusovce kaštieľ

Kaštieľ tvorí dvojposchodová dvojkrídlová budova postavená do tvaru písmena U s čestným nádvorím. Fasáda je členená množstvom okien a balkónov. Priečelie je otočené na juh do záhrady, ktorá sa nachádza pred kaštieľom.

 

Rusovce kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava V
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: historizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rusovce kúria

Kúria v Rusovciach je dvojpodlažná budova, ktorá má bočné jednopodlažné krídlo. Klenby v krídlach sú valené, so styčnými a obkročnými výsečami.

 

Ružinov Čákiho kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  5.0/5 hodnotení (1 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava II
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: historizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Ružinov Čákiho kaštieľ

Čákiho kaštieľ bol postavený v období dozrievajúceho romantizmu, avšak nesie prvky aj elektricizmu, s nepravidelnou dispozíciou. Objekt je pavilónového typu, členený rizalitmi a vežičkami.

 

Senec kúria (Turecký dom)
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Senec
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Senec kúria (Turecký dom)

Kúria má dve nadzemné podlažia, je blokového typu s asymetrickým štvorcovým pôdorysom. Zvláštnosťou sú kľúčové strieľne, nárožná arkiera a oblúčková atika.

 

Senec kúria (Veľký Štift)
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Senec
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Senec kúria (Veľký Štift)

Kúria je jednopodlažným trojkrídlovým objektom. Je to rozsiahla stavba, ktorá sa rozprestiera na pozemku o rozlohe 1622 m². Zastavaná plocha predstavuje 1148 m².

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava I
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Staré Mesto kaštieľ Móritza Huga

Kaštieľ bol majetkom grófa Móritza Huga, ktorý pochádzal zo Saint Genois d’Aneaucourt. Pôvodne sa na mieste kaštieľa nachádzal drevený letohrádok, ktorý vlastnil právnik Karol Samarjava. Gróf Móritz, ktorý pochádzal z Belgicka tento objekt odkúpil a koncom 19. storočia úplne prerobil. Pán Móritz sa zaoberal chovom koná.  

Staré Mesto Brämmerova kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava I
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Staré Mesto Brämmerova kúria

Brämmerova kúria je trojpodlažná renesančná slobodná kúria. Nachádza sa v podhradí, v časti Zuckermandel. Za čias Mateja Weresa mala kúria trojkrídlový pôdorys.

 

Staré Mesto Kamperova kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava I
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Staré Mesto Kamperova kúria

Kamperova kúria je renesančná budova, ktorá má dve nadzemné podlažia. Pôvodne bola trojkrídlová, osemosová a mala excentricky situovaný vstupný portál.

 

Staré Mesto Segnerova kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava I
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Staré Mesto Segnerova kúria

Prepychová Segnerova kúria sa nachádza na Michalskej ulici č. 7, v centre Starého mesta. Bola postavená v barokovom slohu. Začiatok jej výstavby sa datuje na rok 1648.

 

<<  1 2 3 [45  >>