a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Bratislavský kraj

Pezinok Paluckého kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Pezinok
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Pezinok Paluckého kúria

Hlavné krídlo budovy má dve nadzemné podlažia a zadné je trojpodlažné. Objekt je päťkrídlový. Pôdorysom je nepravidelný lichobežník. Objekt je zastrešený valbovou strechou.

 

Plavecké Podhradie kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  5.0/5 hodnotení (2 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Malacky
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: historizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Plavecké Podhradie kaštieľ

Kaštieľ má dve nadzemné podlažia a je štvorkrídlový. Prevládajúci stavebný sloh je renesancia. K objektu patria aj štyri nárožné oktogonálne veže.

 

Plavecký Mikuláš kaštieľ (zaniknutý)
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Malacky
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Plavecký Mikuláš kaštieľ (zaniknutý)

Poľovníčky kaštieľ Mon Repos sa nachádzal v krásnom horskom prostredí nad Mokrou dolinou, vo vzdialenosti asi 2 km od Plaveckého Mikuláša.

 

Podunajské Biskupice biskupský kaštieľ (zaniknutý)
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava II
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Podunajské Biskupice biskupský kaštieľ (zaniknutý)

Biskupský kaštieľ sa nachádzal na Biskupskej ulici, v časti Bratislava II. Prevládajúci stavebný sloh bol barok. Kaštieľ bol vo vlastníctve štátu.

 

Podunajské Biskupice kaštieľ (kláštor)
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava II
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Podunajské Biskupice kaštieľ (kláštor)

Kaštieľ v Podunajských Biskupiciach má tri nadzemné podlažia a podkrovie. Prevládajúci stavebný sloh je barok. Stavba má osemosovú fasádu, ktorá je na prízemí členená oknami.

 

Podunajské Biskupice kaštieľ Lieskovec
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava II
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Podunajské Biskupice kaštieľ Lieskovec

Kaštieľ sa nachádza v miestnej časti Podunajských Biskupíc, v Lieskovci. Prevládajúci stavebný sloh je barok. Budova má tri nadzemné podlažia a podkrovie.

 

Podunajské Biskupice kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava II
 • Typ pamiatky: kúria
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Podunajské Biskupice kúria

V centre Podunajských Biskupíc sa nachádza jednopodlažná budova. Ide o solitér. Na prednej fasáde sa nachádza šesť okien, ktoré majú nad aj podokennú rímsu. Strecha je sedlová.

 

Podunajské Biskupice kúria (múzeum)
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava II
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok historizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Podunajské Biskupice kúria (múzeum)

Kúria má jedno nadzemné podlažie a podkrovie. Má nepravidelný pôdorys. Vzhľadom k tomu, že objekt bol rozľahlejší, zabezpečoval pohodlné bývanie.

 

Rača baroková kúria (zaniknutá)
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Rača baroková kúria (zaniknutá)

Kúria mala dve nadzemné podlažia a podkrovie. Bola priechodného typu. Ten bol zaklenutý krížovou klenbou so segmentovými výsečami. Pôdorys má tvar písmena L.

 

Rača Koloničova kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rača Koloničova kúria

Kúria má dve nadzemné podlažia a podkrovie. Pôdorys je v tvare písmena L. Objekt je čiastočne podpivničený, bez suterénu. Vchod do kúrie je z čelného krídla.

 

Rača kúria (neskororenesančná)
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rača kúria (neskororenesančná)

Kúria má dve nadzemné podlažia a podkrovie. Budova je prechodného typu a má tri krídlové dispozície. Vstupná fasáda je šesť osová a má krajinný odstupňovaný rizalit.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rača kúria č. d. 11

Budova kúrie bola postavená, v polovici 18. storočia. Jej vlastníkmi boli  Brychtovci, ktorí kúriu, prenajímali. Za svoju existenciu bola niekoľkokrát prestavovaná. Objekt bol využívaný ako hostinec už pred prvou svetovou vojnou a tiež v medzivojnovom období. Hostinec niesol názov Raj a bol označovaný ako kuriálny dom.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Rača kúria Hostinec Peklo

Pôvodnými vlastníkmi objektu boli Pálfiovci. Kúria bola postavená na mieste, ktoré slúžilo ako zájazdový hostinec a tiež sa tam nachádzali stajne pre kone. V roku 1840 začal premávať vlak z Bratislavy do Trnavy. Kone, ktoré ťahali vlak boli práve tu prepriahané.  Na konci 19. storočia boli majiteľmi kúrie Wallnerovci, ktorí pochádzali z Dolného Rakúska. Objekt nadobudli kúpou. Hostinec sa najskôr nazýval „U zeleného stromu“. 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rača kúria Hostinec U Zajacov

Kúria bola postavená v 18. storočí. Patrí medzi najstaršie stavby v Rači. Kúria sa dlhé roky využíva ako hostinec, ktorého pomenovanie je „U zajacov“.  Hostinec si od obce pred prvou svetovou vojnou prenajal František Krížik. Časom sa stal jej majiteľom, nakoľko mu hostinec bol obcou predaný. V roku 1939 sa kúria využívala pre potreby Dobrovoľného hasičského zboru.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rača kúria Milosrdných Bratov „Mizerácka Vila“

Kúria je situovaná v prostredí vinohradov. Kúria bola postavená na prelome 19. a 20 stor. Majiteľmi kúrie bola rehoľa Milosrdných bratov, z Bratislavy. V období prvej Československej republiky bol objekt využívaný ako policajná stanica. V 20. storočí v kúrii predávala rodina Ratkovských zmiešaný tovar. V súčasnosti je kúria rodinným domom.  

<<  1 2 [34 5  >>