a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

barok

barok
Senica kaštieľ Machatka
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Senica kaštieľ Machatka

Kaštieľ v Senici bol vybudovaný v druhej polovici 18. storočia v neskoro barokovom slohu. Kaštieľ sa nazýva Machatka. Objekt vznikol podľa návrhov F. A. Hillebrandta. Kaštieľ nesie prvky tereziánskeho slohu ako sú stĺpová dvorana a dominantný vstupný portál.

Sokolovce kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Piešťany
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Sokolovce kaštieľ

Kaštieľ bol vybudovaný na staršom základe. Má historické jadro. Dali ho postaviť Nyáriovci. Neskôr sa medzi majiteľmi vystriedalo viacero šľachtických rodín. Patrili k nim Škrabalovci,Amadeovci, Windischgrätzovci, Degenfeld - Schonbur, Hirschwerk, David Horn, Bernát Blum. Poslednými majiteľmi kaštieľa boli Giulajovci. V druhej polovici 19. storočia ku kaštieľu pribudla veža s cimburím využívaná ako hvezdáreň.

Staré Mesto Segnerova kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava I
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Staré Mesto Segnerova kúria

Prepychová Segnerova kúria sa nachádza na Michalskej ulici č. 7, v centre Starého mesta. Bola postavená v barokovom slohu. Začiatok jej výstavby sa datuje na rok 1648.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava I
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Staré Mesto Suňalova kúria

Suňalova kúria sa nachádza v bývalej časti Starého mesta, nazývanej Zuckermandel. Staršie označenie kúrie bolo Sunyalova kúria. Kúria bola kedysi jednoizbovým stredovekým domom, ktorému sa v 15. storočí pristaval krytý prejazd. Ďalšie rozšírenie kúrie nastalo v 17. storočí, kedy bola rozšírená o dvorové krídlo.

 

Staré Mesto Žigraiova kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava I
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Staré Mesto Žigraiova kúria

Žigrajova kúria sa nachádza na bratislavskom podhradí, na jeho východnej strane, na Židovskej ulici číslo 17. Prevládajúce stavebné slohy sú barok a klasicizmus.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Galanta
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Tomášikovo kaštieľ

Kaštieľ v Tomášikove dal postaviť v roku 1760 dvorský kancelár gróf František Esterházi. Barokovo-klasicistická stavba vznikla na základoch zo 17. storočia. Autori projektu boli J.Thaler a J. Felner. Spolu s výstavbou kaštieľa bola vybudovaná aj bažantnica. Na začiatku slúžil kaštieľ ako polepšovňa pre šľachtické deti a neskôr v ňom Mária Terézia zriadila štátny sirotinec.

Tomášov kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Senec
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Tomášov kaštieľ

Kaštieľ má dve nadzemné podlažia a je trojkrídlový. Jeho pôdorys má tvar U. Vstup do kaštieľa má trojosový rizalit, ktorý je ukončený trojuholníkovým tympanónom a manzardovou strechou.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Tonkovce kaštieľ neskorobarokový

Kaštieľ bol postavený v 18. storočí v neskorobarokovom slohu. Koncom 19. storočia prebudovaný v duchu romanticky chápaného historizmu.

 


 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Tonkovce kaštieľ zbúraný

Pôvodne sa jednalo o barokovú stavbu, zo začiatku 18. stor. Kaštieľ bol rozšírený a klasicisticky upravený v 19. stor. Prízemie bolo upravované aj v roku 1930. Koncom 20. storočia bol zbúraný.

 

 

Trstín barokový kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Trstín barokový kaštieľ

Kaštieľ bol postavený v prvej polovici 18. storočia v barokovom slohu. Pôvodne mal len jedno podlažie. Nadstavba o jedno podlažie sa uskutočnila v prvej polovici 20. storočia. V súčasnosti sa kaštieľ využíva ako reedukačný domov pre mládež.

 

Veľké Leváre kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Malacky
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Veľké Leváre kaštieľ

Kaštieľ má dve nadzemné podlažia a podkrovie. Je trojkrídlový s čestným dvorom. V strede hlavného krídla je umiestnený trojosový rizalit, s vyvýšenou strechou.

 

Veľký Biel kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Senec
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Veľký Biel kaštieľ

Monumentálny barokový kaštieľ sa rozprestiera na miernej vyvýšenine na okraji obce Veľký Biel, 3 km na západ od Senca a 18 km severovýchodne od Bratislavy, na juhovýchodnom okraji Trnavskej pahorkatiny.

 

Voderady kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Voderady kaštieľ

Kaštieľ bol postavený v polovici 18. storočia v neskorobarokovom slohu. Majiteľmi boli Zičiovci. V rokoch 1860 až 1870 sa uskutočnila prestavba. Kaštieľ nadobudol  dnešný vzhľad, ktorý pripomína empírové stavby. Kaštieľ sa využíval ako stredná škola poľnohospodárska a potravinárska. V súčasnosti sa nevyužíva, chátra.

<<  1 2 3 [4