a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

barok

barok
 • Hodnotenie objektu:
  5.0/5 hodnotení (1 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Mierovo kaštieľ

Kaštieľ vznikol v druhej polovici 18. storočia. Postaviť ho dal v barokom slohu Pál Jeszenák. V roku 1820 kaštieľ odkúpila rodina Apponyiovcov.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Moravský Svätý Ján kaštieľ (zámok)

Kaštieľ bol postavený v pol. 18. storočia. V roku 1866 ho dal barokovo prestavať gróf Ziči. Kaštieľ bol obývaný väčšinou len v čase poľovačiek.  Na konci 19. storočia objekt vyhorel. O jeho rekonštrukciu sa postaral barón Hirsch, ktorý budovu zväčšil o jedno poschodie. Kaštieľ mu bol pridelený za politické zásluhy. Ďalším majiteľom od roku 1895, až do roku 1916 bol princ Fridrich Hohenlohe von Ehringen.

Podunajské Biskupice biskupský kaštieľ (zaniknutý)
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava II
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Podunajské Biskupice biskupský kaštieľ (zaniknutý)

Biskupský kaštieľ sa nachádzal na Biskupskej ulici, v časti Bratislava II. Prevládajúci stavebný sloh bol barok. Kaštieľ bol vo vlastníctve štátu.

 

Podunajské Biskupice kaštieľ (kláštor)
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava II
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Podunajské Biskupice kaštieľ (kláštor)

Kaštieľ v Podunajských Biskupiciach má tri nadzemné podlažia a podkrovie. Prevládajúci stavebný sloh je barok. Stavba má osemosovú fasádu, ktorá je na prízemí členená oknami.

 

Podunajské Biskupice kaštieľ Lieskovec
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava II
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Podunajské Biskupice kaštieľ Lieskovec

Kaštieľ sa nachádza v miestnej časti Podunajských Biskupíc, v Lieskovci. Prevládajúci stavebný sloh je barok. Budova má tri nadzemné podlažia a podkrovie.

 

Podunajské Biskupice kúria (múzeum)
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava II
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok historizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Podunajské Biskupice kúria (múzeum)

Kúria má jedno nadzemné podlažie a podkrovie. Má nepravidelný pôdorys. Vzhľadom k tomu, že objekt bol rozľahlejší, zabezpečoval pohodlné bývanie.

 

Rača baroková kúria (zaniknutá)
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Rača baroková kúria (zaniknutá)

Kúria mala dve nadzemné podlažia a podkrovie. Bola priechodného typu. Ten bol zaklenutý krížovou klenbou so segmentovými výsečami. Pôdorys má tvar písmena L.

 

Rača Koloničova kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rača Koloničova kúria

Kúria má dve nadzemné podlažia a podkrovie. Pôdorys je v tvare písmena L. Objekt je čiastočne podpivničený, bez suterénu. Vchod do kúrie je z čelného krídla.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rača kúria č. d. 11

Budova kúrie bola postavená, v polovici 18. storočia. Jej vlastníkmi boli  Brychtovci, ktorí kúriu, prenajímali. Za svoju existenciu bola niekoľkokrát prestavovaná. Objekt bol využívaný ako hostinec už pred prvou svetovou vojnou a tiež v medzivojnovom období. Hostinec niesol názov Raj a bol označovaný ako kuriálny dom.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Rača kúria Hostinec Peklo

Pôvodnými vlastníkmi objektu boli Pálfiovci. Kúria bola postavená na mieste, ktoré slúžilo ako zájazdový hostinec a tiež sa tam nachádzali stajne pre kone. V roku 1840 začal premávať vlak z Bratislavy do Trnavy. Kone, ktoré ťahali vlak boli práve tu prepriahané.  Na konci 19. storočia boli majiteľmi kúrie Wallnerovci, ktorí pochádzali z Dolného Rakúska. Objekt nadobudli kúpou. Hostinec sa najskôr nazýval „U zeleného stromu“. 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rača kúria Hostinec U Zajacov

Kúria bola postavená v 18. storočí. Patrí medzi najstaršie stavby v Rači. Kúria sa dlhé roky využíva ako hostinec, ktorého pomenovanie je „U zajacov“.  Hostinec si od obce pred prvou svetovou vojnou prenajal František Krížik. Časom sa stal jej majiteľom, nakoľko mu hostinec bol obcou predaný. V roku 1939 sa kúria využívala pre potreby Dobrovoľného hasičského zboru.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rača Mariatálskych Paulínov

Bývalá kúria mariatálskych paulínov je pamiatkovo chránený objekt, ktorý v roku 1859 odkúpili pre evanjelickú faru. Neskôr vo dvore postavili miestnosti pre evanjelickú školu. V roku 1931 vo dvore postavili novú ľudovú evanjelickú nemeckú školu. Teraz tam sídli Základná umelecká škola v Rači.

 

Rača Pálfiho kúria (barónka)
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rača Pálfiho kúria (barónka)

Kúria má dve nadzemné podlažia. Jej pôdorys má tvar obdĺžnika. Je podpivničená. V strede hlavnej fasády je vstupný portál obdĺžnikového tvaru. Strecha je sedlová, zakončená valbou.

 

Rača Zičiho kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rača Zičiho kúria

Kúria je dvojpodlažný objekt. Budova má obdĺžnikový pôdorys. Zapadá do dedinského typu kúrií. Vstupná brána je poloblúkového tvaru.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Šalgočka kúria

Kúriu dal postaviť podžupan nitrianskej župy Juraj Dávid. V roku 1777 sa uvádza kúria ako panská rezidencia Karola Davida. Ďalším majiteľom bol v 19. storočí gróf Anton Dezasse a jeho syn. V roku 1937 bol majiteľom kúrie gróf Rudolf  Šándor zo Slavnice. Ďalšími majiteľmi boli Appelovci, ktorý dali vybudovať portikus. Vnučka Gustáva Appela kúriu v roku 1937 predala firme Iverna a.s.

<<  1 2 [34  >>