a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Pamiatky v obciach začínajúcich na písmeno Z

Zavar kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Zavar kaštieľ

Kaštieľ bol postavený začiatkom 19. storočia v klasicistickom slohu. Jeho prestavba a rozšírenie sa uskutočnila v roku 1894. K ďalšej prestavbe prišlo po druhej svetovej vojne, kedy bol rozšírený o novú budovu. Kaštieľu sa hovorí Majláthovský. Patril barónke Štefánii Majláthovej, ktorá v ňom v roku 1887 zriadila opatrovňu pre slabých a chorých ľudí.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Zemianske Sady kúria

Kúriu dala postaviť v 18. stor. rodina Thúry. Ďalšími majiteľmi objektu boli Henczeoví. Statkár Gustáv Appel bol vlastníkom kúrie od roku 1875, až do roku 1905. Z ďalších majiteľov spomenieme Júliusa Ambrózyho, Zigmunda Nágela a Benjamína Sevsela. V roku 1912 patrila kúria Emanuelovi Schwarczovi. Po druhej svetovej vojne bol majetok Schwarczovcov v správe štátu.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Zlaté Klasy kúria zbúraná

Kúria bola postavená v prvej polovici 19. storočia v klasicistickom slohu.