a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Pamiatky v obciach začínajúcich na písmeno V

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Veľká Lúč kaštieľ

Kaštieľ bol postavený v prvej polovici 19. stor. O jeho výstavbu sa postarala rodina Jiringerovcov. Objekt bol prestavovaný v roku 1884 miestnym hospodárom Michalom Linzbothom. Kaštieľ vlastnil až do konca prvej svetovej vojny.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: romantizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Veľká Paka kúria zaniknutá

Kúria bola postavená v 16. storočí v romantickom slohu. Patrila rodine Andrássyovcov. Dnes už neexistuje.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: rokoko
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Veľké Blahovo kaštieľ zaniknutý

Kaštieľ bol postavený v roku 1760 prevažne v rokokovom stavebnom slohu, s jemnými prvkami klasicizmu. Kaštieľ bol zbúraný v 50. rokoch 20. storočia. V súčasnosti sa na jeho mieste nachádza kultúrny dom.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Veľké Dvorníky kaštieľ zaniknutý

Kaštieľ pochádzal zo 17. storočia. Postavený bol v neskoro renesančnom slohu. V 1. polovici 19. storočia bol kaštieľ prefasádovaný. Z kaštieľa sa zachovalo len základné murivo. Nachádzal sa v zastavanom území obce na hlavnej ulici.

Veľké Leváre kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Malacky
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Veľké Leváre kaštieľ

Kaštieľ má dve nadzemné podlažia a podkrovie. Je trojkrídlový s čestným dvorom. V strede hlavného krídla je umiestnený trojosový rizalit, s vyvýšenou strechou.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Veľké Úľany kúria

Kúria bola postavená v roku 1828.  Postaviť je dal Mikuláš Lačný. Kúria bola zrekonštruovaná v 30. rokov 20. storočia. Dnes slúžia ako bytový dom.


 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Galanta
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Veľké Úľany „Kerekes“ kaštieľ

Kaštieľ bol postavený na prelome 17. a 18. storočia. Postaviť si ho dali Pálfiovci, ktorým slúžil ako letné sídlo. V súčasnosti je kaštieľ v súkromnom vlastníctve a využíva sa ako rodinný dom.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: romantizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Veľké Vranie kaštieľ zbúraný

Majiteľmi kaštieľa boli Amadeovci, ktorý ho dali vybudovať v polovici 18. storočia.  Kaštieľ bol postavený v barokovom slohu. Postupne prešiel klasicistickou prestavbou. Amadeovci ho využívali ako poľovnícky kaštieľ. Neskôr slúžil ako byt pre správcu veľkostatku.

Veľký Biel kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Senec
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Veľký Biel kaštieľ

Monumentálny barokový kaštieľ sa rozprestiera na miernej vyvýšenine na okraji obce Veľký Biel, 3 km na západ od Senca a 18 km severovýchodne od Bratislavy, na juhovýchodnom okraji Trnavskej pahorkatiny.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Galanta
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Veľký Grob kaštieľ

Kaštieľ bol postavený v druhej polovici 17. storočia. Súčasnými majiteľmi kaštieľa je rodina Turcárovcov.

 

 

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Veľký Meder kaštieľ

Kaštieľ patril grófskej rodine Kálnokyovcov, ktorý ho dali postaviť v 19. storočí. Kaštieľ bol niekoľko krát prestavovaný. V súčasnosti sa nevyužíva a chátra. Majitelia chcú kaštieľ predať.


 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Veľký Meder kúria

Kúria bola postavená v 2. polovici 19. storočia. V súčasnosti je rekonštruovaná. Bola uspôsobená pre potreby hotelového zariadenia.

 

 

Vinosady kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Pezinok
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: historizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Vinosady kaštieľ

Kaštieľ má dve nadzemné podlažia, poschodie a suterén. Jeho pôdorysom je nepravidelný obdĺžnik. Veža z juhovýchodnej časti je trojpodlažná.

 

Voderady kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Voderady kaštieľ

Kaštieľ bol postavený v polovici 18. storočia v neskorobarokovom slohu. Majiteľmi boli Zičiovci. V rokoch 1860 až 1870 sa uskutočnila prestavba. Kaštieľ nadobudol  dnešný vzhľad, ktorý pripomína empírové stavby. Kaštieľ sa využíval ako stredná škola poľnohospodárska a potravinárska. V súčasnosti sa nevyužíva, chátra.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Vojka nad Dunajom kaštieľ zbúraný

Kaštieľ bol postavený v prvej polovici 19. storočia v klasicistickom slohu. V 60. rokoch 20. storočia bol zbúraný.


 

[12  >>