a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Pamiatky v obciach začínajúcich na písmeno T

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Hlohovec
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Tepličky kúria

Kúria bola postavené v 19. storočí. O jej vybudovanie sa pričinila rodina Kostolániovcov. Zemianska kúria bola vybudovaná v strede obce. Koncom 19. storočia kúriu kúpil židovský veľkostatkár Simon Schwitzer. Pám Schwitzer kúriu prebudoval. Bol vlastníkom kúrie ako aj veľkostatku až do roku 1937. Na veľkostatku sa vyrábali liehoviny, ťažil sa štrk a piesok.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Galanta
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Tomášikovo kaštieľ

Kaštieľ v Tomášikove dal postaviť v roku 1760 dvorský kancelár gróf František Esterházi. Barokovo-klasicistická stavba vznikla na základoch zo 17. storočia. Autori projektu boli J.Thaler a J. Felner. Spolu s výstavbou kaštieľa bola vybudovaná aj bažantnica. Na začiatku slúžil kaštieľ ako polepšovňa pre šľachtické deti a neskôr v ňom Mária Terézia zriadila štátny sirotinec.

Tomášov kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Senec
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Tomášov kaštieľ

Kaštieľ má dve nadzemné podlažia a je trojkrídlový. Jeho pôdorys má tvar U. Vstup do kaštieľa má trojosový rizalit, ktorý je ukončený trojuholníkovým tympanónom a manzardovou strechou.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Senec
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Tomášov kúria Čenkovcov

Kúria bola postavená v prvej polovici 19. storočia. Kúria patrila rodine Čenkovcov. Už koncom 19. storočia bola majetkom rodiny Rovarovcov. Jej vlastníkmi boli do roku 1945. Z ďalších majiteľov budovy spomenieme Kolonistu Laurenčíka. Dnes je využívaný ako víkendový dom.  

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Tonkovce kaštieľ neskorobarokový

Kaštieľ bol postavený v 18. storočí v neskorobarokovom slohu. Koncom 19. storočia prebudovaný v duchu romanticky chápaného historizmu.

 


 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Tonkovce kaštieľ zbúraný

Pôvodne sa jednalo o barokovú stavbu, zo začiatku 18. stor. Kaštieľ bol rozšírený a klasicisticky upravený v 19. stor. Prízemie bolo upravované aj v roku 1930. Koncom 20. storočia bol zbúraný.

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Tonkovce kúria klasicistická

Kúria bola postavená koncom 1. storočia v klasicistickom stavebnom slohu. 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Topoľníky kúria

Kúria patrila grófovi Jánovi Pálffimu staršiemu. V tejto zemianskej kúrii sa mali nachádzať zaujímavé umelecké poklady. V súčasnosti je objekt na predaj.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Trhová Hradská kaštieľ zbúraný

Kaštieľ postavený v klasicistickom slohu koncom 19. storočia bol  v roku 2005 zbúraný.

 


 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Trnava kaštieľ Káčerov Majer

Kaštieľ bol postavený v roku 1674. Pôvodne bol renesančný, neskôr barokovo upravený. Kaštieľu bolo pristavané druhé podlažie. Nachádza sa pri kalvárii. Nesie pomenovanie Káčerov Majer. V súčasnosti je kaštieľ rekonštruovaný. Sídli v ňom Krajský pamiatkový ústav. Počas druhej svetovej vojny sa využíval pre potreby vojska.

 • Hodnotenie objektu:
  5.0/5 hodnotení (1 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Trnava kaštieľ Letohrádok

Kaštieľ bol postavený v roku 1800. Prevládajúcim stavebným slohom bol klasicizmus.

 

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: historizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Trnava Kopplov kaštieľ

Kaštieľ bol postavený v roku 1820. Postaviť ho dal Ignác Koppel v historizujúcom slohu. Po druhej svetovej vojne slúžil kaštieľ Pozemným stavbám. Neskôr sa v kaštieli nachádzali detské jasle. Od roku 1993 sídli v objekte Galéria Jána Koniarka.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Trnava kráľovská kúria zbúraná

Kúria bola postavená v 14,. storočí. Patrila Ľudovítovi I. Veľkému, z Anjou. Nazýva sa aj kráľovská kúria. Zbúraná bola 50. rokoch 20. storočia. V priestoroch, kde kedysi stála je inštalovaná pamätná tabuľa. 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Trstice kúria

Kúria bola postavená v polovici 19. stor.

 

 

 

 

 

Trstín barokový kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Trstín barokový kaštieľ

Kaštieľ bol postavený v prvej polovici 18. storočia v barokovom slohu. Pôvodne mal len jedno podlažie. Nadstavba o jedno podlažie sa uskutočnila v prvej polovici 20. storočia. V súčasnosti sa kaštieľ využíva ako reedukačný domov pre mládež.

 

[12  >>