a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Pamiatky v obciach začínajúcich na písmeno S

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Smolenice Kollerova kúria

Kúria patrila zemianskej rodine Kollerovcov. Nachádza sa v centre obce. Dnes má v kúrii svoje sídlo Obecný úrad.

 

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Smrdáky kaštieľ

Kaštieľ dal v obci Smrdáky postaviť v roku 1839 Jozef Vietoris, ktorý bol nitrianskym podžupanom. Jednalo sa o monumentálnu stavbu. Kaštieľ dal majiteľ vybudovať pre svojich hostí a rodinu.  Objekt bol niekoľko krát prestavovaný. Kaštieľ je dominantným symbolom tejto kúpeľnej obce.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Sobotište kúria 1

Kúria bola postavená v obci Sobotište v roku 1842 v klasicistickom slohu.

 

 

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  1.0/5 hodnotení (1 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Sobotište kúria 2

Kúria bola postavená v 19. storočí v klasicistickom slohu. V súčasnosti je v súkromnom vlastníctve.

 

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  5.0/5 hodnotení (1 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Sobotište kúria 3

Kúria bola postavená v 19. storočí v klasicistickom slohu. Aktuálne je kúria v súkromnom vlastníctve. 

 

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  5.0/5 hodnotení (1 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Sobotište malý kaštieľ

Druhý kaštieľ, ktorý sa nachádza v obci Sobotište, tzv. malý, bol postavený v druhej polovici 18. storočia. Kaštieľ bol upravovaný v 19. a 20. stor. Kaštieľ je v súkromnom vlastníctve. Nový majiteľ rekonštruoval strechu. Bol zachovaný ráz typu strechy i s vikiermi.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Sobotište Nyáriovský kaštieľ

Kaštieľ môžeme vidieť v strede obce. Vznikol na mieste gotického hradu v roku 1637. Mal renesančno - barokový vzhľad. Postaviť ho dal Ľudovít Niári. Potom, čo bol v roku 1645 zničený požiarom mu bol daný rokokovo - klasicistický ráz. K jeho celkovej obnove prišlo v roku 1663. Odvtedy prišlo iba k interiérovým zmenám na prelome 18. a 19. storočia a v polovici 20. storočia. Za svoj súčasný vzhľad vďačí úpravám, ktoré prebehli v roku 1994.

Sokolovce kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Piešťany
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Sokolovce kaštieľ

Kaštieľ bol vybudovaný na staršom základe. Má historické jadro. Dali ho postaviť Nyáriovci. Neskôr sa medzi majiteľmi vystriedalo viacero šľachtických rodín. Patrili k nim Škrabalovci,Amadeovci, Windischgrätzovci, Degenfeld - Schonbur, Hirschwerk, David Horn, Bernát Blum. Poslednými majiteľmi kaštieľa boli Giulajovci. V druhej polovici 19. storočia ku kaštieľu pribudla veža s cimburím využívaná ako hvezdáreň.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava I
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Staré Mesto kaštieľ Móritza Huga

Kaštieľ bol majetkom grófa Móritza Huga, ktorý pochádzal zo Saint Genois d’Aneaucourt. Pôvodne sa na mieste kaštieľa nachádzal drevený letohrádok, ktorý vlastnil právnik Karol Samarjava. Gróf Móritz, ktorý pochádzal z Belgicka tento objekt odkúpil a koncom 19. storočia úplne prerobil. Pán Móritz sa zaoberal chovom koná.  

Staré Mesto Brämmerova kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava I
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Staré Mesto Brämmerova kúria

Brämmerova kúria je trojpodlažná renesančná slobodná kúria. Nachádza sa v podhradí, v časti Zuckermandel. Za čias Mateja Weresa mala kúria trojkrídlový pôdorys.

 

Staré Mesto Kamperova kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava I
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Staré Mesto Kamperova kúria

Kamperova kúria je renesančná budova, ktorá má dve nadzemné podlažia. Pôvodne bola trojkrídlová, osemosová a mala excentricky situovaný vstupný portál.

 

Staré Mesto Segnerova kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava I
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Staré Mesto Segnerova kúria

Prepychová Segnerova kúria sa nachádza na Michalskej ulici č. 7, v centre Starého mesta. Bola postavená v barokovom slohu. Začiatok jej výstavby sa datuje na rok 1648.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava I
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Staré Mesto Suňalova kúria

Suňalova kúria sa nachádza v bývalej časti Starého mesta, nazývanej Zuckermandel. Staršie označenie kúrie bolo Sunyalova kúria. Kúria bola kedysi jednoizbovým stredovekým domom, ktorému sa v 15. storočí pristaval krytý prejazd. Ďalšie rozšírenie kúrie nastalo v 17. storočí, kedy bola rozšírená o dvorové krídlo.

 

Staré Mesto Žigraiova kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava I
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Staré Mesto Žigraiova kúria

Žigrajova kúria sa nachádza na bratislavskom podhradí, na jeho východnej strane, na Židovskej ulici číslo 17. Prevládajúce stavebné slohy sú barok a klasicizmus.

 

Stupava Pálfiovský kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Malacky
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: historizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Stupava Pálfiovský kaštieľ

Kaštieľ má tri nadzemné podlažia a podkrovie. Postavený je v tvare U. Po stranách hlavného krídla sa nachádzajú hranolové nárožné veže. Tie sú štvorpodlažné.

 

<<  1 [23  >>