a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Pamiatky v obciach začínajúcich na písmeno S

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Hlohovec
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: secesia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Sasinkovo kaštieľ

Kaštieľ pochádza zo 16.storočia. Pôvodným prevládajúcim stavebným slohom bola secesia, s prvkami neobaroka. Prestavba pôvodného jadra sa uskutočnila v 20. storočí. Kaštieľ slúžil ako škola. Zrekonštruovali  ho manželia Kiššovci z Piešťan, v ktorých vlastníctve sa kaštieľ nachádza.

Senec kúria (Turecký dom)
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Senec
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Senec kúria (Turecký dom)

Kúria má dve nadzemné podlažia, je blokového typu s asymetrickým štvorcovým pôdorysom. Zvláštnosťou sú kľúčové strieľne, nárožná arkiera a oblúčková atika.

 

Senec kúria (Veľký Štift)
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Senec
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Senec kúria (Veľký Štift)

Kúria je jednopodlažným trojkrídlovým objektom. Je to rozsiahla stavba, ktorá sa rozprestiera na pozemku o rozlohe 1622 m². Zastavaná plocha predstavuje 1148 m².

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Senica kaštieľ Amadeovcov zaniknutý

Kaštieľ bol postavený po roku 1782 v klasicistickom slohu. Niekoľko krát bol prestavovaný

Senica kaštieľ Machatka
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Senica kaštieľ Machatka

Kaštieľ v Senici bol vybudovaný v druhej polovici 18. storočia v neskoro barokovom slohu. Kaštieľ sa nazýva Machatka. Objekt vznikol podľa návrhov F. A. Hillebrandta. Kaštieľ nesie prvky tereziánskeho slohu ako sú stĺpová dvorana a dominantný vstupný portál.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Senica kaštieľ Nyáriovcov zaniknutý

Kaštieľ bol postavený v 60. rokoch 19. stor. v neoklasicistickom slohu. Za jeho staviteľa sa pokladá I. Feigler mladší. Kaštieľ sa nezachoval.

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Senica kúria zbúraná

Kúria bola    postavená v   prvej   polovici 19. storočia. Postavená bola v klasicistickom slohu. Kúria dopĺňala súbor bývalých sídiel senických šľachtických a zemianskych rodov. Kúria bola zbúrania v období socialistickej výstavby.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Sereď Dolný Čepeň kúria

Kúria bola postavená v polovici 19. storočia, v časti Dolný Čepeň, ktorá patrí do katastrálneho územia mesta Sereď.

 

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Galanta
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Sereď kaštieľ (Šintavský hrad)

Kaštieľ v Seredi stojí na mieste stredovekého vodného hradu, ktorý patril Žigmundovi Luxemburskému. Turzovcami bol prebudovaný na protitureckú pevnosť v prvej polovici 16. storočia. Začiatkom 18. storočia nadobúdala stavba charakter panského sídla. Vznik kaštieľa sa datuje na pol. 19. storočia. Kaštieľ vtedy patril rodine Esterháziovcov. Novým majiteľom kaštieľa sa v roku 1860 stala kňažná Angelique d´Alsace Henin. V roku 1912 kaštieľ odkúpil barón Henrich Ohrenstein.
Po druhej svetovej vojne ho vlastnil štát. V 70. rokoch 20. storočia bol sídlom Okresného národného výboru. Neskôr sa využíval ako hudobná a výtvarná škola. Ku kaštieľu kolmo pristavané hospodárske budovy boli prestavané na administratívne pracovne. Od začiatku 80. rokov kaštieľ chátra. Súčasným vlastníkom je mesto Sereď. V roku 2009 sa uskutočnili rekonštrukčné práce. Plánuje sa využívať ako výstavná galéria. V priestoroch areálu kaštieľa prebiehajú archeologické práce.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Hlohovec
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Siladice kúria

Kúria sa využívala ako škola. Bola postavená v polovici 19. storočia niekoľkokrát prestavovaná.

 

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Skalica
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Skalica Gvadányiho kúria

V rokoch 1783 až 1801 žil v kúrii  Józef Gvadányi, ktorý bol povolaním vojakom, s hodnosťou generála. Postaral sa o rekonštrukciu objektu, ktorého základom boli dva stredoveké domy.  V polovici 18. storočia bol renesančný ráz kúrie prestavaný na barokový. Typicky barokové je kovové zábradlie balkóna. Ďalšia rekonštrukcia prebehla v 80. rokoch 20. storočia a posledná v rokoch 2013-2014.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Skalica
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Skalica Mittákovská kúria

Mittákovská kúria bola pôvodne meštiackym domom. Jej majiteľmi boli grófovia Pálfiovci, ktorý pochádzali z Erdödu. Kúria vznikla v prvej tretine 17. storočia. Pôvodne ju tvorili dva stredoveké domy, ktoré boli prestavbami spojené do jedného objektu. Koncom 18. storočia bola kúria obnovená. Na prelome 19. a 20. storočia získal objekt neorenesančnú podobu.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Galanta
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Sládkovičovo kaštieľ (Pfefferova vila)

Kaštieľ patril ekonómovi grófa Kuffnera, pánovi Pfefferovi.

 

 

 

 

Sládkovičovo kaštieľ Kuffnerovcov
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Galanta
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: gotika
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Sládkovičovo kaštieľ Kuffnerovcov

Kaštieľ v Sládkovičove patril rodine Kuffnerovcov. Začiatok jeho výstavby sa datuje na 17. stor., kedy vznikol postupnou prestavbou renesančnej kúrie. Postupne nadobudol romantický vzhľad. V roku 1885 bol kaštieľ upravovaný a nadobudol neogotický vzhľad. Jednoduché adaptačné práce sa uskutočnili v roku 1945. Po druhej svetovej vojne Kuffnerovci predali kaštieľ maďarským bankám.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Smolenice kaštieľ zbúraný

Kaštieľ patril rodu Pálffiovcov po tri generácie. Po druhej svetovej vojne objekt zabral štát. Bola v ňom zriadená základná škola. Potom, čo bola škola premiestnená do iných priestorov, kaštieľ začal chátrať. Koncom 20. storočia bola vlastníčkou kaštieľa   Ing. Oľga Kubicová z Bratislavy.

[12 3  >>