a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Pamiatky v obciach začínajúcich na písmeno R

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rohovce kaštieľ

V obci Rohovce sa nachádza renesančný kaštieľ, ktorý bol postavený v roku 1570. Renesančný kaštieľ bol postavený na gotickom základe nížinatého hrádku, ktorý vlastnil šľachtický rod Sarkanyovcov. Na priečelí kaštieľa je vyobrazený erb Illésházyovcov, ktorí kaštieľ prebudovali. Súčasný vzhľad nadobudol po barokovej prestavbe, ktorá sa uskutočnila v r. 1730.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rohovce klasicistická kúria

Kúria bola postavená v 19. storočí v klasicistickom stavebnom slohu.

Rovinka kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  2.0/5 hodnotení (1 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Senec
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rovinka kaštieľ

Budova kaštieľa má dve nadzemné podlažia. Smerom do ulice má päťosovú fasádu. Okná na prvom podlaží sú štvorcové. Pôvodne mali jednoduchú šambránu, avšak tá sa nezachovala.

 

Rusovce kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  5.0/5 hodnotení (2 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava V
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rusovce kaštieľ

Kaštieľ tvorí dvojposchodová dvojkrídlová budova postavená do tvaru písmena U s čestným nádvorím. Fasáda je členená množstvom okien a balkónov. Priečelie je otočené na juh do záhrady, ktorá sa nachádza pred kaštieľom.

 

Rusovce kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava V
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: historizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rusovce kúria

Kúria v Rusovciach je dvojpodlažná budova, ktorá má bočné jednopodlažné krídlo. Klenby v krídlach sú valené, so styčnými a obkročnými výsečami.

 

Ružinov Čákiho kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  5.0/5 hodnotení (1 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava II
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: historizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Ružinov Čákiho kaštieľ

Čákiho kaštieľ bol postavený v období dozrievajúceho romantizmu, avšak nesie prvky aj elektricizmu, s nepravidelnou dispozíciou. Objekt je pavilónového typu, členený rizalitmi a vežičkami.

 

<<  1 [2