a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Pamiatky v obciach začínajúcich na písmeno R

Rača baroková kúria (zaniknutá)
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Rača baroková kúria (zaniknutá)

Kúria mala dve nadzemné podlažia a podkrovie. Bola priechodného typu. Ten bol zaklenutý krížovou klenbou so segmentovými výsečami. Pôdorys má tvar písmena L.

 

Rača Koloničova kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rača Koloničova kúria

Kúria má dve nadzemné podlažia a podkrovie. Pôdorys je v tvare písmena L. Objekt je čiastočne podpivničený, bez suterénu. Vchod do kúrie je z čelného krídla.

 

Rača kúria (neskororenesančná)
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rača kúria (neskororenesančná)

Kúria má dve nadzemné podlažia a podkrovie. Budova je prechodného typu a má tri krídlové dispozície. Vstupná fasáda je šesť osová a má krajinný odstupňovaný rizalit.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rača kúria č. d. 11

Budova kúrie bola postavená, v polovici 18. storočia. Jej vlastníkmi boli  Brychtovci, ktorí kúriu, prenajímali. Za svoju existenciu bola niekoľkokrát prestavovaná. Objekt bol využívaný ako hostinec už pred prvou svetovou vojnou a tiež v medzivojnovom období. Hostinec niesol názov Raj a bol označovaný ako kuriálny dom.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Rača kúria Hostinec Peklo

Pôvodnými vlastníkmi objektu boli Pálfiovci. Kúria bola postavená na mieste, ktoré slúžilo ako zájazdový hostinec a tiež sa tam nachádzali stajne pre kone. V roku 1840 začal premávať vlak z Bratislavy do Trnavy. Kone, ktoré ťahali vlak boli práve tu prepriahané.  Na konci 19. storočia boli majiteľmi kúrie Wallnerovci, ktorí pochádzali z Dolného Rakúska. Objekt nadobudli kúpou. Hostinec sa najskôr nazýval „U zeleného stromu“. 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rača kúria Hostinec U Zajacov

Kúria bola postavená v 18. storočí. Patrí medzi najstaršie stavby v Rači. Kúria sa dlhé roky využíva ako hostinec, ktorého pomenovanie je „U zajacov“.  Hostinec si od obce pred prvou svetovou vojnou prenajal František Krížik. Časom sa stal jej majiteľom, nakoľko mu hostinec bol obcou predaný. V roku 1939 sa kúria využívala pre potreby Dobrovoľného hasičského zboru.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rača kúria Milosrdných Bratov „Mizerácka Vila“

Kúria je situovaná v prostredí vinohradov. Kúria bola postavená na prelome 19. a 20 stor. Majiteľmi kúrie bola rehoľa Milosrdných bratov, z Bratislavy. V období prvej Československej republiky bol objekt využívaný ako policajná stanica. V 20. storočí v kúrii predávala rodina Ratkovských zmiešaný tovar. V súčasnosti je kúria rodinným domom.  

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Rača kúria Mórica Sprinzla zaniknutá

Kúria miestnymi nazývaná aj Dom Mórica Sprinzla sa nachádzala na námestí, na začiatku ulice Pri Vinohradoch a Detviackej ulice. Majiteľom kúrie bol v 19. storočí Móric Sprinzl, miestny statkár.  Kúria bola jeho reprezentačným sídlom. Pánovi Sprinzlovi patril aj majer vo Vajnoroch.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Rača kúria Weissfeilerov dom zaniknutá

O kúrii je známe, len že v 20. storočí bola majetkom židovskej rodiny Weissfeilerovcov, ktorá sa živila mäsiarstvom a vinohradníctvom.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rača Mariatálskych Paulínov

Bývalá kúria mariatálskych paulínov je pamiatkovo chránený objekt, ktorý v roku 1859 odkúpili pre evanjelickú faru. Neskôr vo dvore postavili miestnosti pre evanjelickú školu. V roku 1931 vo dvore postavili novú ľudovú evanjelickú nemeckú školu. Teraz tam sídli Základná umelecká škola v Rači.

 

Rača Pálfiho kúria (barónka)
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rača Pálfiho kúria (barónka)

Kúria má dve nadzemné podlažia. Jej pôdorys má tvar obdĺžnika. Je podpivničená. V strede hlavnej fasády je vstupný portál obdĺžnikového tvaru. Strecha je sedlová, zakončená valbou.

 

Rača Zičiho kúria
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rača Zičiho kúria

Kúria je dvojpodlažný objekt. Budova má obdĺžnikový pôdorys. Zapadá do dedinského typu kúrií. Vstupná brána je poloblúkového tvaru.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Skalica
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Radošovce kúria

Kúria patrila jednej židovskej rodine. Neskôr sa využívala ako sýpka. V súčasnosti slúži ako bytový dom, ktorý sa nachádza na námestí. Z kúrie viedla podzemná chodba, ktorá smerovala do  farskej studne. Táto chodba bola vybudovaná ešte počas tureckých vpádov.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Piešťany
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rakovice kaštieľ

Kaštieľ bol postavený v 17.storočí v renesančnom slohu. V roku 1856 bol klasicisticky upravený majiteľom kaštieľa barónom Dionýzom Medňanským. Na konci 19. storočia bol kaštieľ predaný  Žigmundovi Kornfeldovi. Jeho syn Móric spravil z kaštieľa letné sídlo.  Z ďalších majiteľov kaštieľa spomenieme Jána Boťániho a Floriána Horeckého.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Rohov kaštieľ

Kaštieľ, ktorý je dominantou obce Rohov, bol postavený na začiatku 17. storočia v klasicistickom štýle. Dal ho postaviť Barón Ferdinand Horecký. Použitý bol materiál zo zbúraného kaštieľu v Rovensku. Ďalším majiteľom kaštieľa bol barón Otto von Beck. Potom, čo kaštieľ v roku 1924 vyhorel, ho dal barón prestavať. Spolu so svojou rodinou v kaštieli bývali až do druhej svetovej vojny. Po vojne mu bol kaštieľ skonfiškovaný. Od polovice 20. storočia sa kaštieľ využíva pre potreby sociálnych služieb.

[12  >>