a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Pamiatky v obciach začínajúcich na písmeno #

 • Hodnotenie objektu:
  4.0/5 hodnotení (1 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Piešťany
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Pečeňady kaštieľ

Kaštieľ bol postavený v 19. storočí v klasicistickom slohu na mieste dreveného kaštieľa, ktorý vyhorel.  Postaviť ho dala Františka Užovičová, rodená Kvaššajová. Stavbu bola dokončená v roku 1825 Jánom Užovičom. Situovaný je v južnej časti obce, nazývanej Peťová. Hlavným staviteľom bol M. Pollock.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Čakany kaštieľ

Kaštieľ bol postavený koncom 17. storočia v barokovom slohu. O jeho výstavbu sa postaral arcibiskup Juraj Selepčéni. K jeho prestavbe prišlo v roku 1712. Ďalšie úpravy sa uskutočnili až v roku 1824. Kaštieľ sa využíva ako detský domov.

 

 

Častá Killyho kúria
 • Hodnotenie objektu:
  3.0/5 hodnotení (2 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Pezinok
 • Typ pamiatky: kúria
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Častá Killyho kúria

Kúria má jedno nadzemné podlažie. Jej pôdorys je v tvare nepravidelného písmena L. Vznikla spojením troch starších bodov. Orientované boli do námestia.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Čenkovce kúria

Kúria bola vo vlastníctve grófky Blanky Pálffiovej. Objekt v minulosti slúžil pre potreby kultúrnych udalostí, ktoré sa v obci usporadúvali.

 • Hodnotenie objektu:
  4.0/5 hodnotení (1 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Senec
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Čierna Voda Palfiovský kaštieľ

Poľovnícky kaštieľ bol postavený v 17. storočí v neoklasicistickom slohu. Komplexne bol rekonštruovaný  v roku 1999. Kaštieľ slúži ako kúpeľný hotel.


 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Čierny Brod – Heď - kúria zbúraná

Kúria bola postavená v polovici 19. storočia. Patrila Židovskej aliancii. V roku 1941 bola predaná grófovi Dr. Ondrejovi Hadíkovi – Barkócimu. Novým vlastníkom kúrie sa stal v roku 1943 Orgság Foldkitelintézet z Budapešti. Od polovice 20. stor. bola majetkom štátu, ktorý ju získal dražbou.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Šalgočka kúria

Kúriu dal postaviť podžupan nitrianskej župy Juraj Dávid. V roku 1777 sa uvádza kúria ako panská rezidencia Karola Davida. Ďalším majiteľom bol v 19. storočí gróf Anton Dezasse a jeho syn. V roku 1937 bol majiteľom kúrie gróf Rudolf  Šándor zo Slavnice. Ďalšími majiteľmi boli Appelovci, ktorý dali vybudovať portikus. Vnučka Gustáva Appela kúriu v roku 1937 predala firme Iverna a.s.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Šamorín Mliečno kúria

Kúria bola postavená v roku 1812 v klasicistickom slohu.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Šaštín - Stráže Belveder kaštieľ zbúraný

Kaštieľ bol navštevovaný  Máriou Teréziou. Ako letné sídlo slúžil až do konca 18. storočia. Kaštieľ bol začiatkom 19. storočia zbúraný

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Šaštín - Stráže kaštieľ

Existuje domnienka, že kaštieľ vznikol na mieste vodného Šaštínskeho hradu, nakoľko sa nachádza pri potoku. Postaviť ho dala začiatkom 17. storočia rodina Coborovcov. Kvôli zlému hospodáreniu ich majetky i s kaštieľom prešli do rúk manželovi Márie Terézie, Františkovi Lotrinskému. 

 • Hodnotenie objektu:
  5.0/5 hodnotení (1 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Špačince kúria

Zemianska kúria bola postavená v prvej polovici 19. storočia. V roku 1947 mala kúria 12 vlastníkov. Jej posledným majiteľom bol úradník grófa Majlátha, pán Burda. Od druhej svetovej vojny slúži ako bytová jednotka.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Galanta
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Štrkovec-Šoporňa kaštieľ

Kaštieľ bol vybudovaný v druhej polovici 19. storočia. Kaštieľ sa v súčasnosti využíva ako domov sociálnych služieb pre dospelých.

 

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Šuľany kaštieľ

Kaštieľ bol postavený v 17. storočí. Pôvodne renesančná stavba bola prestavovaná a nadobudla vzhľad tzv. Hanáckeho kaštieľa. V 20. storočí bol kláštorom. V 50. rokoch 20. storočia slúžil ako obilnica. Dlhé roky chátral. V súčasnosti je rekonštruovaný.