a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Pamiatky v obciach začínajúcich na písmeno M

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Piešťany
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Moravany nad Váhom poľovnícky kaštieľ zaniknutý

Grófsky poľovnícky kaštieľ bol postavený v roku 1905 rodinou Wilczekovcov. Grófka dala v kaštieli vybudovať lazaret, v ktorom sa doliečovali ranení. Po smrti grófov sa stal majiteľom kaštieľa Alfréd Zedtwitz až do roku 1945, kedy bol kaštieľ  znárodnený. Potom, čo do kaštieľa v roku 1918 udrel blesk, objekt vyhorel.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Moravský Svätý Ján kaštieľ (zámok)

Kaštieľ bol postavený v pol. 18. storočia. V roku 1866 ho dal barokovo prestavať gróf Ziči. Kaštieľ bol obývaný väčšinou len v čase poľovačiek.  Na konci 19. storočia objekt vyhorel. O jeho rekonštrukciu sa postaral barón Hirsch, ktorý budovu zväčšil o jedno poschodie. Kaštieľ mu bol pridelený za politické zásluhy. Ďalším majiteľom od roku 1895, až do roku 1916 bol princ Fridrich Hohenlohe von Ehringen.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Moravský Svätý Ján starý kaštieľ zaniknutý

Kaštieľ bol postavený v 13. storočí, po odtiahnutí Tatárov. Začiatkom 17. storočia boli jeho majiteľmi Révajovci. V roku 1665 ho vlastnili Coborovci. Z ďalších majiteľov kaštieľa spomenieme rodinu  Dr. A. Czesczowiczka. Budova kaštieľa bola v roku 1932 odkúpená obecným zastupiteľstvom pre účely ľudovej školy. V roku 1987 boli pristavané budovy, ktoré dnes slúžia ako predajne. Tieto sú v súkromnom vlastníctve. Kaštieľ sa nachádzal na mieste, kde dnes stoja obchody pána Folbu a pána Chvosteka.

Most pri Bratislave kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Senec
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Most pri Bratislave kaštieľ

Pôvodný kaštieľ(kláštor) bol renesančnou prízemnou budovou. Dokladujú to jeho slabšie základy. Neskôr mu bolo nadstavené jedno podlažie.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Mostová kúria 1 zbúraná

Objekt bol postavený v 18. storočí v renesančnom stavebnom slohu. Kúria bola kvôli nevyhovujúcemu technickému stavu zbúraná v roku 1984.

 

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Mostová kúria 2 zbúraná

Objekt bol postavený v19. storočí v klasicistickom slohu. Kúria bola zbúraná v roku 1986.

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Mostová kúria Esterházyovská

Kúria patrila správcovi veľkostatkov rodiny Esterháziovcov. Bola postavená na začiatku 19. storočia.

 

 

<<  1 [2