a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Pamiatky v obciach začínajúcich na písmeno M

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Majcichov kaštieľ

Kaštieľ dala na prelome 19. a 20. storočia postaviť rodina Zičiovcov.  V súčasnosti sa v ňom nachádza zdravotné stredisko a lekáreň.

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Majcichov kúria zaniknutá

V druhej polovici 17. storočia bola v obci Majcichov postavená kúria. Objekt sa nezachoval. Na mieste, kde kedysi stála sa nachádza park.


 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Malá Lúč kaštieľ

Kaštieľ bol postavený začiatkom 17. storočia v renesančnom slohu z pálených tehál. Bývali v ňom kancelár panstva a správca. Klasicistický ráz nadobudol  v roku 1833. Neskôr patril rodine Pálffiovcov.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Malacky
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Malacky Balassov kaštieľ

Kaštieľ bol postavený rodinou Balassovcov. V roku 1624 sa stali majiteľmi kaštieľa Pálfiovci. Pavol IV. Pálfi dal v roku 1647 prestavať  renesančný kaštieľ na františkánsky kláštor. Kláštor bol sprístupnený už o päť rokov. V roku 1653 kláštor získal donačnou listinou od  Pavla Pálfiho františkánsky rád.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Malacky
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Malacky kúria Rendunk zaniknutá

Kúriu dali postaviť v druhej polovici 18. storočia Pálfiovci. Budova kúrie sa nachádzala na Záhoráckej ulici. Jej približné miesto bolo v priestoroch, v ktorých sa dnes nachádza budova obvodného úradu. Kúrii býval vyberač dávok pre zemepána.

 

Malacky Malý kaštieľ (zaniknutý)
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Malacky
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Malacky Malý kaštieľ (zaniknutý)

Kaštieľ mal 2 nadzemné podlažia. Pôdorys mal tvar obdĺžnika. Okná mali nadokenné a podokenné rímsy. Objekt bol podpivničený.

 

Malacky Pálfiovský kaštieľ

Malacky Pálfiovský kaštieľ

Kaštieľ má dve nadzemné podlažia a podkrovie. Je štvorkrídlový, s pôdorysom v tvare štvorca. Je uzatvoreným objektom s vnútorným nádvorím.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Malé Dvorníky kúria Szerdahelyi

Kúria bola postavená v 19. storočí. Bola obnovená v roku 2013. Objekt slúži ako materská škola s vyučovacím jazykom maďarským.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: secesia
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Malé Dvorníky kúria Wippern zbúraná

Dal ju postaviť John Wippern v roku 1890. Wippern bol generálnym konzulom vtedajšej monarchie. Kúria bola zbúraná a na jej mieste bola postavená budova Obecného úradu.

 

Malinovo kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Senec
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Malinovo kaštieľ

Kaštieľ má dve nadzemné podlažia a ústredné nádvorie. Je štvorkrídlový a podpivničený. Hlavnej fasáde dominuje trojosový rizalit, ktorý je ukončený tympanónom.

 

Marianka kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Malacky
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Marianka kaštieľ

Kaštieľ v Marianke sa nachádza v centre obce. Má tri nadzemné podlažia. Pred kaštieľom sa nachádza park. Pri kaštieli je kostol, kaplnka, studňa a kalvária.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Hlohovec
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Merašice kúria

V kúrii sa nachádza materská škola.

 

 

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  5.0/5 hodnotení (1 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Mierovo kaštieľ

Kaštieľ vznikol v druhej polovici 18. storočia. Postaviť ho dal v barokom slohu Pál Jeszenák. V roku 1820 kaštieľ odkúpila rodina Apponyiovcov.

 

Modra kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Pezinok
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Modra kaštieľ

Kaštieľ má dve nadzemné podlažia, je štvorkrídlový. Jeho pôdorys má tvar nepravidelného lichobežníka. Objekt je zastrešený. Prevládajúcim typom je strecha valbová.

 

Moravany nad Váhom kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Piešťany
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Moravany nad Váhom kaštieľ

O vybudovanie kaštieľa v 16. storočí sa postaral Imrich Čáki, miestny zemepán a biskup. Prevládajúcim stavebným prvkom bola renesancia. Neskoršie úpravy, ktoré na kaštieli prebehli boli barokového typu. Kaštieľ mal obrannú úlohu. Disponoval podzemnou chodbou. Kaštieľu prislúchali štyri bašty a jedna veža.

 

[12  >>